1.0 Johdanto

1.1 Raamatun julkisuus

Kaikki lainaukset ovat KR38, sillä Kirkkoraamattu 1992:n mukaan:

"Tekijänoikeudet Tämä raamatunkäännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta." <http://www.evl.fi/raamattu/1992/index.html#copyright>

1.2 Kenelle sivut ovat?

Tämä sivu on osoitettu lähinnä uskoville, ja Raamattua-Raamatulla tutkiskeleville. Kohdat keskittyvät Raamatun opetusten peruskysymyksiin; kysymyksiin, joihin pelastuksemme ja kristillinen oppimme on ankkuroitu kiinni. Sivuilla ei ole ole tarkoitus antaa vastauksia esim. kysymyksiin "Onko naispappeus sallittu", "Miten Jumala suhtautuu itsemurhaan", "Onko eutanasia sallittu". Nuo kysymykset saattaisivat olla mielenkiintoisia, mutta ne ovat kuitenkin marginaalisia ja pieniä jokia, eikä niillä ole juurikaan tekemistä opin suurien suuntalinjojen kanssa.

Luetttava teksti on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu yhdelle verkkosivulle, jotta etsiminen, sivun tallettaminen ja tulostaminen olisi mahdollisimman helppoa.

1.3 Paranna Raamatun tuntemustasi

Sananl. 2:11: – taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut.

Ef. 6:16: – Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, (17) ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Usein suurin ongelma uskovalla on heikko Raamatun tuntemus ja harmillinen "tiedän että vastaus on siellä mutta en muista missä" tai "Raamattu opettaa niin en vain muista missä" tai "näytä, missä Raamattu SANOO, että" -tilanne. Toivottavasti esiin nostetut jakeet selventävät niitä opillisia kysymyksiä, joita sinulla saattaa olla esim. keskustelluissa muiden suuntien kanssa.

Raamatunkohtien tuntemuksessa rivikristitty on melko heikoilla jopa aloittelevalle Jehovan todistajalle, joka hakee Raamatusta tottuneesti liudan raamatunkohtia toisensa jälkeen. Sellaiseen sarjatuleen rivikristitty ei ole valmis, sillä vastaaminen edellyttäisi kirjoitusten hyvää tuntemista. Toivottavasti Raamatun tuntemuksesi kasvaa seuratessasi näillä sivuilla olevia jakeita, joita on kerätty vastaamaan opetuksen pääteemoihin. Älä usko tällä sivulla esitettyihin teksteihin suoraan, vaan lue ne omasta Raamatustasi. Vasta kun itse tutustut Raamattuun, taitosi ja tuntemuksesi kasvavat.

Yleinen harhaluulo on, että Raamattu on vaikea kirja. Itse asiassa Raamattu on ymmärrettävä ja luettava kirja jokaiselle, joka vain jaksaa tutkia sen jakeita. Sen kanssa tulisi viettää paljon aikaa, sillä onhan se iso kirja. Kuitenkin Raamatun selittämiseen ei tarvita muita kirjoja kuin Raamattu itse. Kaikkein parasta olisi, jos voisit aluksi (ja hyvin paljon) yksin lukea Raamattua ilman kenenkään ryhmän tai raamattupiirin "ohjausta". Jos joku sinulle kertoo, että on vaarallista lukea Raamattua yksin ja että saatat joutua "harhaan", niin sellaisen väitteen pitäisi herättää sinut ajattelemaan, miksi sinua halutaan estää itse lukemasta Pyhää Sanaa. Jos sinulle on aiemmin opetettu toisin, anna Raamatun puhua ja se vapauttaa sinut mm. vääristä opetuksista, joiden olet saattanut uskoa olevan Raamatussa. Huomaat kyllä itse lukiessasi Pyhää sanaa, onko opetus siellä vai ei.

Jumala tulee opettamaan sinulle asiat Raamatun sanan lukemisen kautta:

1.4 Vain raamatunkohtia, raamattu selittää itse asiat sinulle

Perusteemoihin on pyritty vastataan pelkästään Raamatun omin sanoin, minimoiden vuolaat selitykset jos vain mahdollista, jotta voit itse nähdä miten selkeä kirja raamattu itse on. Toivon mukaan huomaat, että Raamattu ei tarvitse rinnalleen oppineiden selityksiä, jotta tulisit tuntemaan totuuden sen sanomasta. Jos olet vasta aloittamassa tutustumisen Raamattuun, jotkin termit ja raamatun sanakäänteet saattavat tuntua oudoilta. Jatka kuitenkin kärsivällisesti Raamatun tutkiskelua ja sanonnat aukeavat sinulle.

Tällä sivulla esiintyvät raamatunkohdat ovat Vanhan Kirkkoraamatun [KR38] mukaisia, vaikka sen sanatarkkuudessa olisi vielä aavistuksen verran parantamisen varaa. Samoja raamatunkohtia on myös usein lainattu useaan kertaan, johtuen otsikoiden painotuksista.

Kiinnostunutta lukijaa kehotetaan tutustumaan Uuras Saarnivaaran tuotantoon ja hänen loistavaan Raamatuntutkimukseensa esim. kirjoissa "Voiko Raamattuun luottaa" ja Kaarlo Syvännön kirjaseen "Vanhan testamentin käännösvirheistä (KR38), Saarijärven offset Ky, 1992, 5. painos". Lisäksi muita arvostettuja suomalaisia raamatuntutkijoita on ollut Aapeli Saarisalo, jonka tuotantoon kannattaa perehtyä. Voit myös tutustua suoraan UT:n kreikan alkukieleen NOVUM 1-5 kirjasarjan kautta, jota on saatavilla suuremmista kirjastoista lainaksi. Novum-sarjan avulla on myös mahdollista vertailla eri raamatunkäännösten tarkkuuksia ja varmistautua siitä, mikä on jakeen täsmällinen sananmuoto. Valitettavasti NOVUM kirjasarjaa ei enää paineta myytäväksi.

Ei ole muuta selityskirjaa tai opettajaa kuin Raamattu, jonka kaikki ilmoitus on tullut Jumalalta:

1.5 Kiinnitä huomiosi raamatunkäännöksen tarkkuuteen

Jehovan todistajalle: Sinulle on kerrottu, että Uuden maailman käännös seuraa kaikkein tarkimmin Raamatun alkuperäsitä tekstiä. Mikäli luet tässä dokumentissa olevat KR38 Raamatunkohdat Uuden maailman käännöksestä, huomaat, että sanoma on erilainen. Mistä tämä johtuu? Kumman Raamatun teksti on oikeampi: KR38:n vai UM:n? Vastaus on mahdollista saada vain tutkimalla suoraan Raamatun Uuden testamentin alkuperäiskieltä, kreikkaa. Sivulla <http://raamattu.cante.net> on tutkittu miten kaukana alkuperäistä tekstistä Uuden maailman käännös otsikossa Tutkimus Vartiotorniseuran julkaisemasta Uuden maailman käännöksestä.

Kiinnitä huomio raamatunkäännökseen jota luet, sillä tarkassa tutkiskelussa ei ole samantekevää, mistä luet Jumalan sanaa. Vanha kirkkoraamattu [KR38] tai vanha Piplia [BIBLIA] ovat edelleen suositeltavia suomalaiselle lukijalle. Jos sinulla on uusi Kirkkoraamattu [KR92] tai vieläkin uudempi/modernimpi, unohda se, ja hanki itsellesi Jumalan sanaa tarkemmin seuraava [KR38] tai Uuras Saarnivaaran KR38:n virheitä korjaava laitos: Jumalan Kansan Raamattu [JKR]. Uudemmista Raamatun versioissa, nk. populaariraamatuista, on mahdollista lukea vain suuntaviivat, mutta tarkempaan raamatunkohtien tutkiskeluun ne ovat liian ylimalkaisia, modernisoituja ja siloiteltuja. Alkuperäinen sanoma on saattanut jopa hämärtyä, mikä näkyy eri tekstikohtia vertaillessa. Väite saattaa tuntua liioittelulta ja oudolta nyt, mutta ymmärrät asian myöhemmin, mikäli sinun pitäisi perustella/tutkia jokin asia "Raamatun sanoin". Silloin Raamatun käännöstarkkuus nousee arvoon arvaamattomaan.

Perusteellinen selvitys [KR92] käännöksen analyysistä, luetellen 300 kohtaa, joissa käännös on kirjoitettu alkukielen vastaisesti verrattuna KR38:aan, löytyy Martti Päivänsalon kirjasta "Taistelu Raamatusta" ISBN 951-689-081-4 Ev.lut herätysseuran kirjapaino.

Englanniksi Floyd Nolen Jones on julkassut Raamattua ja sen tutkimusta koskevia analyysejaä <http://floydjones.org/>

Englanninkieltä hallitsevalle paras Raamatun käännösten tutkimiseen sopiva työväline, mukaanlukien alkuperäistekstit ja sanojen selitykset, löytyy osoitteessa http://www.blueletterbible.org/

1.5.1 Raamatun sanaa ei saa muuttaa, ole tarkkana

Raamattua vähemmän tutkineesta lukijasta otsikko saattaa tuntua kummalliselta, mutta asia on vakava. Tunnettuja raamatunkäännöksiä maailmalla on satoja. Jonkin yhteisön julkaistessa "uuden" Raamatun, on parasta olla skeptinen sen oikeellisuudesta alkutekstille. Kaikkein paras on aina ensisijaisesti pitäytyä hyväksi tunnettuihin ja maailmalla tunnustetuihin raamatunversioihin, kuten esim. [KJV], King James Version, Kuningas Jaakon käännös, joka on ollut perusteiltaan muuttumaton 1611 vuodesta lähtien. KJV;sta on painettu ainoastaan uusia versioita, joissa kirjoitusvirheitä on korjailtu. KJV:ssa itse sanomaan ei ole koko 400-vuoden aikana lainkaan koskettu. Suomalaiselle lukijalle [KR38] on vastaa hyvin KJV:tä ja on riittävä tutkiskeluun. Raamatun sanatarkkuus ja sanoma on vakava asia:

Maininta "ei yli sen" antaa ymmärtää, että jos asiaa ei ole Raamatussa sanottu, siitä asiasta ei ole ohjetta ihmisille. Raamatun sanoista "päättelyä/olla sopusoinnussa" -teemaa on siis harjoitettava erittäin varovasti. Kysy aina "missä se on Raamatun sanoin todistettu", niin olet aina Raamatun sanoissa kiinni ja ankkuroitu. Kyseenalaista kaikki, sillä se on terveen maalaisjärjen käyttöä niin vakavassa asiassa kuin usko ja uskonnot. Vain hyväuskoiset on helppo johtaa harhaan, kun taas ne, jotka kyselevät perusteluja, pysyvät helpommin Raamatun viitoittamalla tiellä.

1.6 Raamatun lukemisen ja tulkitsemisen perussäännöt

Tämän dokumentin kirjoittaja tunnustaa Raamatun sanoman sellaisenaan, siten kuin se on ilmoitettu. Jumala on puhunut meille ja hänen sanansa tai sanomansa eivät muutu. Riippumatta yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista tai liberalisoitumisesta, ei Raamattua tulisi sovittaa yhteiskunnan vaatimuksiinn tai ajan henkeen. Dokumentin kirjoittaja ei kannata liberaaliteologisia vaatimuksia Raamatun opetusten modernisoimisesta. Jos epäilemme Jumalan sanaa, korotamme itsemme hänen yläpuoleen. Toistaiseksi Jumala ei ole ilmoittanut, että Raamatun sanomaa tulisi muuttaa ja tähän kirjoittaja haluaa pitäytyä.

Seuraavat ohjeet mukailevat Lutherin raamatuntukimuksen periaatteita ja ne on poimittu Uuras Saarnivaaran kirjasta "Voiko Raamattun Luottaa".

PÄÄSÄÄNTÖ: Raamattu ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa.

Vaikeat kohdat: Jos näyttää, että Raamattu opettaa "kahdella tavalla", se johtuu vain maidän ymmärtämättömyydestämme. Raamatun hämärät ja vaikeaksi käsitettävät kohtia on hyvä tarkastella sen selvien kohtien valossa. Jos joihinkin kohtiin ei löydy ehdotonta tyydyttävää selitystä kaikkia muita samoja raamatunkohtia tarkastellessa, on parasta jättää tulkitsematta ne ja mennä ohitse ja todeta, että Jumalan salaisuus kohdassa paljastuu kenties myöhemmin (esim. ennustukset).

1.7 Mikä kysymys sinun tulee tehdä kaikille opeille?

Raamatun koko keskipiste on Jeesus. Kaikki Vanhan testamentin profeetat ennustavat hänestä, ja koko UT puhuu kokonaisuudessaan hänestä. Kysy siis kaikkien oppien kohdalla "Kuka oli Jeesus" ja "mitä hänestä opetetaan?" Keskity Jeesukseen, sillä se on elämäsi tärkein kysymys. Raamatun sanoma myös avautuu helpommin, sillä Jeesus on se perustus, kulmakivi, jolle koko Raamattu rakentuu. Tee itsellesi samat kysymykset kuin Jeesus teki aikoinaan muille.

1.8 Luterilaisen opin pääkohdat

Ks. uskontunnustus sivulta http://www.evl.fi/avain/kausk.html

Tiedätkö varmasti mitä luterilainen kirkko opettaa? Mikä on sen oppi? Jos olet kastettu pienenä, etkä ole koskaan asiaan ottanut selvää, tutustu seuraaviin sivuihin, jossa opin pääkohdat on julistettu. Luterilaisen kirjon tunnuskirjojen pääsivu on osoitteessa http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ Seuraavassa on luettelo kirjoista, joihin heidän kristillinen opetus perustuu:

Lisäksi on olemassa Lutherin Augsburgin tunnustus, joka on julkaistu Saksan valtiopäivillä v. 1531. http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/augstunn.html Katolinen kirkko vastasi tunnustukseen, jolloin siihen Schamalkaden v. 1537 vastasi uudelleen.


2.0 Pelastus

2.1 Pelastus pähkinänkuoressa

Synti on se joka meissä kaikissa on, syntymästä asti. Me emme voi sitä estää. Edes uskova ei voi teoillaan välttää synnin tekemistä.

Room. 3:23: – Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Vain armosta Jumala hyvää hyvyyttään lähetti meille Jeesuksen:

Room. 3:24: – ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

Ilman Jeesusta meillä ei olisi mitään toivoa päästä Jumalan luokse:

Ef. 2:12: – että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;

1. Tim. 1:15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Vain Jeesuksen uhri, hänen verensä, poistaa synnin meidän päämme päältä:

Joh. 1:29: – Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

Hepr. 9:26: – sillä muutoin hänen (Jae 25: Jeesus) olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.

Uskomalla tähän Jeesuksen uhriin, lunastukseen, että vain hän voi ottaa pois meidän syntimme – se tuo sinulle pelastuksen kuoleman jälkeen taivaaseen:

Hepr. 9:28: – samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Sillä mikään juutalaisten uhritoimituksista ei aiemmin voinut samaa tehdä:

Hepr. 10:4: – Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.

Ainoastaan Jeesuksen veri saattoi sen tehda, koska Jumala itse sovitti itsensä kanssa synnin Jeesuksen kuolemssa:

2. Kor. 5:18, 19: – Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Meidän tulee uskoa Jeesuksen uhriin, hänen vereensä, ja se on ainut asia, joka uskossa vaaditaan, että pääsee Jumalan luokse. Taivaassa ei voi olla syntisiä ihmisiä, joten ainoa mahdollisuus on, että rukoilemme Jeesusta ja hän pyyhkii syntimme pois asettaaksemme meidät puhtaana eteensä kuollessamme. Pidä uskosi tähän asiaan. Syntien anteeksi antaminen oli se Kristuksen evankeliumi, jota tuli saarnata kaikkeen maailmaan.

Joh. 3:15: – että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

2.2 Joka uskoo minuun (Jeesuksen julistus)

Vanha testamentti ennustaa Jeesuksesta Psalmissa 2, jossa Daavid on ennustus Messiaasta. Apt. 13:32: – Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen, (33.) niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.'

Joh. 12:44-50

2.3 Miksi Jeesus tuli pelastamaan?

2.3.1 Vanhaa Mooseksen lakiliittoa ei voinut kukaan täyttää

Apt. 13:39: – ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

Room. 3:23: – Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla (ks. Room. 3:19: "(...) laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä").

2.3.2 Jeesus tuli tekemaan uuden liiton ja sovittamaan vanhan

Luuk. 16:16: – Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.

Luuk. 22:20: – Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan." (samoin 1. Kor. 11:25)

Room. 9:4: – Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

2.3.3 Uusi liitto vihittiin Jeesuksen verellä

Hepr. 9:16-28

2. Kor. 5:19: – Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

2.4 Jumala etsii pelastukseen ihmisiä tiettyinä aikoina

Jes. 55:6: – Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.

Jes. 55:7: – Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.

Matt. 22:2: – Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.

Matt. 22:3: – Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.

Joh. 6:44: – Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Room. 2:4: – Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

2.5 Mitä pelastus on?

2.5.1 Pelastus on armoteko, sovitus synnistä (evankeliumi)

ARMO, LAHJA

Apt. 15:11: – Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin. (Vastauksena jakeelle 5: "uskoon .. noudattamaan Mooseksen lakia"? 10: "Miksi ..ikeen [ie = käskyt] .. mekään ole jaksaneet kantaa")

Room. 5:21: – että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Room. 6:14: – Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

Room. 6:23: – Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Ef. 2:5: – on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -

Ef. 2:6: – ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin [jo nyt] Kristuksessa Jeesuksessa,

Ef. 2:8: – Sillä armosta te olette pelastetut [jo nyt] uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

Ef. 2:9: – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

1. Kor. 15:1: – Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin (...)

1. Kor. 15:2: – ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni...

1. Kor. 15:3: – (...) että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,

2. Tim. 1:9: – hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,

SOVITUS SYNNEISTÄ

Joh. 1:29: – Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

1. Joh. 2:2: – Ja hän (Jae 1: Jeesus) on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Kol. 1:21: – Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut

Kol. 1:22: – Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä

Room. 1:8-10: – Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

Hepr. 2:17: – Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.

2.5.2 Pelastus on oman kansan ottamista Jumalan luokse taivaaseen

Huomautus: Jumala, Isä, on taivaassa (Matt. 5:16)

Ef. 3:12: – jossa meillä, uskon kautta häneen [Jae 11, Jeesuksessa], on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

Tiit. 2:13, 14: – odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

1. Piet. 1:8, 9: – (Jae 7: "Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.") Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Ilm. 3:12: – Joka voittaa, sen minä (Ks. Jae 18: Jumalan poika) teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

2.6 Vain Jeesuksen uhri pelastaa synnin ikuisesta kuolemasta

SYNTI => sen seuraamus on ikuinen kuolema. Jeesuksen kuolemaan liitetään sanat: sovitus, uhri, lunastus ..

Luuk. 7:48: – Sitten hän (Jeesus) sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut [jo nyt, heti]." (Jeesuksella oli valta)

Apt. 26:15: – Minä olen Jeesus .. uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

Apt. 13:38: – Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa (Jae 23:"Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi") julistetaan teille syntien anteeksiantamus

Apt. 13:39: – ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

Room. 5:10: – (...) tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt (...) (Jae 12: kaikki ovat syntia tehneet)

Room. 6:23: – Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kol. 1:14: – Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen

Hepr. 9:28: – samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

1. Kor. 1:18, 19: – tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan

2. Tim. 1:10: – mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta

1. Joh. 1:7: – Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

2.7 Pelastus iankaikkiseen elämään TAIVAAN valtakuntaan

2. Piet. 1:11: – sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

Matt. 8:11: – Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

Luuk. 1:33: – ja hän (Jae 31: "Maria .. synnytät pojan") on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.

Luuk. 22:30: – niin että te (apostolit) saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Luuk. 23:42: – Ja hän (Jae 39, pahantekijä, ristillä) sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi."

Joh. 3:36: – Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.

Joh. 6:40: – Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Joh. 17:1-3: – "kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut"(Jumalan) koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Room. 8:1: – Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

Kol. 1:13: – häntä (Jae 12, Isä) , joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

Ef. 2:18: – (Jae 8, "Kristuksessa Jeesuksessa") sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

2. Tim. 4:18: – Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

2. Tim. 4:1: – Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:

1. Piet. 5:10: – Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

Hepr. 3:1: – Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen,

Ilm 22:19: – ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

2.8 Pelastus uskosta, ilman tekoja

2.8.1 Mistä usko tulee?

Apt. 3:16: – Ja uskon kautta hänen (Ks. edellä, Jeesus) nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.

Room. 10:17: – Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Fil. 2:13: – sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

2.8.2 Ilman tekoja

Apt. 17:25: – eikä häntä (Jumalaa) voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

Room. 3:20, 21: – Ihminen vanhurskautetaan ilman tekoja Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

Ef. 2:8, 9: – Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Gal. 5:4: – Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta [teoilla] tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. (Gal. 14: Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.)

1. Tim. 1:4: – eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.

2. Tim. 1:9: – hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,

2.8.3 Mitä pelastuksen "syntyä ylhäältä" tarkoittaa?

Joh. 3:3: – Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.

Joh. 3:5: – Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

SYNTYMINEN TARKOITTAA USKOA IHMISESSÄ

1. Joh. 5:1: – Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.

SE TARKOITTAA SISÄISTÄ MUUTOSTA (jonka Jumala saa aikaan)

Room. 8:14-17: – Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Gal. 4:4-6: – Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

VAELTAMISTA HENGEN OHJAUKSESSA

Room. 8:4: – että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

JA MIKÄ ON SE JOHON HENGEN USKO JOHTAA?

Room. 10:9: – Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

2.8.4 Ongelmia Jaakobin kirjeessä?

Pyhä Jaakob opettaa oikein sanoessaan, että me emme pelastu sellaisella uskolla, jolla ei ole tekoja eli joka on kuollut usko. (Ks. 1. Joh. 3:10)

http://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/UTn_yleisluennot/Jaak_Juuda_Ilm1-8EK.htm Jaakobille usko ilman tekoja on kuollut. Paavalin mukaan oikea usko kantaa hedelmää. Jos hedelmiä ei tule ja jos ihminen elää julkijumalattomasti, hänen uskonsa on väärää. Ei Paavalikaan silitellyt korinttolaisten päitä. Hän osasi tarvittaessa laukoa kovia totuuksia seurakunnan elämästä. Ihmiset lankeavat helposti tekopyhyyteen. Jos kerran synnit on saatu anteeksi, mikä vielä estää syntielämästä? Tätä väärinkäsitystä Paavalikin joutuu torjumaan (Room. 3:8).

Jaakobin kirjeen sanoma nähdään helposti tekojen opiksi. Ennemmin se on kuitenkin väärinkäsityksiä korjaava kirja. Se ei yksinään opasta selkeästi oikealle uskon tielle. Kun luemme Jaakobin kirjettä, meillä täytyy armon tie olla jo tuttu. Ei Jaakobkaan uskottele, että kristitty on synnitön olento. Hän kehottaa kuulijoitaan synnin tunnustukseen (5:16). Jos tämä kirje saa meidät havahtumaan unestamme ja parannuksen ja synnin tunnustamisen tielle, se ei ole olkiepistola, vaan Jumalan puhetta meille.

Jaakobin kirjeessä idea käy selville alussa olevista jakeista. Passiivinen Jumalan sanan kuuleminen ei tee uskoa eläväksi ihmisessä, vaan hänen pitää sydämessään haluta tehdä parannus. Tämä parannus, Jumalan muutos, saa aikaan muutoksia hänen muussa toiminnassaan.

2.9 Pelastus on lahja, uskosta vanhurskauttaminen

http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/yo/3.html Vanhurskauttaminen merkitsee synnittömäksi julistamista ja synnin iankaikkisesta rangaistuksesta vapauttamista (ts. pelastus). Vanhurskautus tapahtuu Kristuksen vanhurskauden perusteella. Tämän Jumala lukee uskovan hyväksi (Fil. 3:9). Samassa merkityksessä sanaa "vanhurskauttaa" käytetään Raamatussa sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Sananl. 17:15: "Jumalattoman vanhurskauttaja (=syyttömäksi julistaja) ja vanhurskaan tuomitsija ovat kumpikin Herralle kauhistus." Jes. 5:22: "Voi niitä (...) jotka lahjuksesta vanhurskauttavat (julistavat syyttömäksi) jumalattoman ja ottavat oikeuden vanhurskaalta (siltä, joka on oikeassa)." Room. 8:33: "Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa (julistaa syyttömäksi ja päästää synneistä)."

(Room. 3:28) "Meidät vanhurskautetaan uskon kautta, ilman tekoja" . Hyvät teothan eivät ole vanhurskauttamisen edellytys, vaan sen seuraus. Persoonan on oltava vanhurskas voidakseen ryhtyä tekemään hyviä tekoja.

Tähän yhteyteen kuuluu myös Room. 4:5. Pyhä Paavali kirjoittaa, että Abraham on tullut vanhurskaaksi Jumalan edessä yksin uskosta välimiehen tähden. Hänen omilla teoillaan ei ollut siihen mitään osuutta. Tämä ei koske vain alkua, jolloin hän vasta kääntyi epäjumalien palvelemisesta ja oli kokonaan vailla hyviä tekoja.

"Autuaaksi ylistetään sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja" (Room. 4:6). Paavali tukeutuu siihen perusteeseen, että vanhurskaaksi ja autuaaksi tuleminen tapahtuvat samalla tavalla. On jopa niinkin, että juuri uskolla vanhurskautuessamme me samalla tulemme Jumalan lapsiksi ja pääsemme osallisiksi iankaikkisesta elämästä ja autuudesta.

Hab. 2:4: – Vanhurskas on elävä uskostansa.

Room. 3:24: – ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

Room. 4:5, 6: – mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:

Room. 5:17: – Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.

Gal. 2:16: – mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

Juud. 21: – ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

Room. 5:19: – Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

1. Joh. 1:7: – Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

2.10 Taivasten, Jeesuksen, Jumalan valtakunta

2.10.1 Taivasten valtakunta

Matt. 4:17: – Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.

Matt. 13:24: – Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. [Laiho, luste ja nisu elonleikkuuseen asti]

Matt. 13:31: – Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa.

Matt. 13:44: – Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.

Matt. 13:45: – Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä,

Matt. 13:47: – Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.

Matt. 13:52: – Ja hän sanoi heille: Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa.

Matt. 18:23: – Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä.

Matt. 20:1: – Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. [denaarin maksu kullekin]

Matt. 22:2: – Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. [kutsumaan häihin kutsuvieraita]

Matt. 25:1: – Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. [väsymättä valvottava]

2.10.2 Jeesuksen valtakunta

Matt. 13:41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta (vrt. heti jae 43: Isänsä valtakunnassa. Jae 44: taivasten valtakunta).

Luuk. 23:42, 43: – Ja hän sanoi: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.

Kol. 1:13: – [Jae 12: "kiittäen Isää"] häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

2. Tim. 4:1: – Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:

2. Piet. 1:11: – sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

2. Tim. 4:18: – Ja Herra (Jae 8; Jeesus, tuleva Herra) on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

2.10.3 Jumalan valtakunta

Matt. 12:28: – Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

Luuk. 17:20, 21: – Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.

1. Kor. 4:20: – Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.

1. Tess. 2:12: – ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

2.10.4 Jeesuksen ja Jumalan valtakunta

Huom: Jeesus on Jumalan luona (Joh. 14:12, 16:10) "(...) sillä minä menen Isän tykö"

Ef. 5:5: – Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

Ilm. 11:10: – Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

2.10.5 Millainen on Jumalan valtakunta?

Luuk. 13:18: – Se on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa; ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille.

Luuk. 13:21: – Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani.

Luuk. 17:20: – Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,

Luuk. 17:21: – eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.

Luuk. 18:17: – Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.

Room. 14:17: – sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

2.11 Taivaat ja maat katoavat

Ps. 102:26, 27: – Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat.

Jes. 51:6: – Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti, ja minun vanhurskauteni ei kukistu.

Matt. 5:18: – Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. (Matt. 24:35)

Room. 8:20: – Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan

Hepr. 1:10, 11: – Ja: Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate

2. Piet. 3:7: – Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

2. Piet. 3:10: – Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

2. Piet. 3:12: – teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

2.11.1 Ne luodaan uudestaan

Ps. 102:26, 27: – Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat.

Jes. 66:22: – Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.

Hepr. 12:26: – Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin.

Hepr. 12:27: – Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät.

2. Piet. 3:13: – Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

Ilm. 21:1: – Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.


3.0 Jeesus

3.1 Jeesuksen nimen eri muodot

Nimi "Jeesus" tarkoitaa "Jumala pelastaa". Nimi muilla kielillä on YeshuA (Juudea) > Yeshu (Galilea) > IeesouS (kreikka) > Iesus (latina) > Jeesus (suomi). Nimi Kristus (hepreaksi Meshaiah ja kreikaksi Kristos) merkitsee "voideltua".

Yeshu'a is the Aramaic corruption of Hebrew Yehoshu'a (YHWH saves) which the English...mispronounced as Joshua [of the Old testament]...Galileans had a tendency to drop initial and final vowel sounds. So Elazar was pronounced Lazar and Yeshu'a was shortened to Yeshu (ye-SHOO)." "The final S was originally added [to IhsouV to as the normal Greek nominative ending of any Semitic masculine name that ended in a vowel sound, since in Greek only feminine names end in a vowel. The J was introduced as the standard long form I in the gothic script of the high medieval period. Each of these orthographic developments in turn produced changes in the way the name was pronounced. - Mahlon Smith (CrossTalk 2)

3.2 Jeesus ja vertaukset

MIKSI JEESUS PUHUI VERTAUKSIN?

KUN JEESUS KERTOI VERTAUKSEN, HÄN USEIN HETI SELITTI SEN

Matt 13:3: - Ja hän puhui heille paljon vertauksilla 13:18: - Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä [selitys] (24.) Toisen vertauksen hän puhui (36.) Selitä meille vertaus pellon lusteesta [selitys] (Useita vertauksia Taivasten valtakunnasta) (51.) Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken? He vastasivat hänelle: Olemme.

Matt. 15:15: – (sokea sokeaa taluttaa) Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Selitä meille tämä vertaus."

3.3 Vain usko Jeesukseen voi pelastaa

Apt. 16:30, 31: – Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat: Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.

Apt. 26:18: – avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

Room. 10:9, 10: – Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

1. Tim. 1:16: – Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.

2. Tim. 3:12: – Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa .. [Jae 15] pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

3.4 Vain Jeesus on ovi pelastukseen, muuta ovea ei ole

Ps. 2:12: – Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat

Matt. 10:32, 33: – Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut [Jeesus] ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

Joh. 6:37: – Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

Joh. 10:9: – Minä (Jeesus) olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

Joh. 14:6: – Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Matt. 17:5: – Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä."

vrt. elämä - kuolemattomuus, kenellä se on:

Hepr. 7:25: – jonka tähden hän (Melkisedek ts. ylipappi Jeesus, jae 27 todistaa kohdan viittavan Jeesukseen: "uhratessaan itsensä") myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

Room. 10:9, 10: – Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Hepr. 9:28: – samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Ef. 2:12, 13: – että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

Ef. 2:17, 18: – ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

Ef. 3:11, 12: – sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

Hepr. 5:9: – ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän (Jae 5, "Poika") iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset

3.4.1 Miksi vain Jeesus on ovi?

Joh. 10:7: – [vertaus lammastarhan paimenesta] Niin Jeesus vielä sanoi heille: Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.

Hepr. 2:17, 18: – Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

1. Tim. 2:5: – Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

1. Joh. 2:1: – Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

3.5 Vain Jeesus antaa iankaikkisen elämän, pelastuksen

Joh. 10:28: – Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.

Joh. 11:25: – Jeesus sanoi hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Joh. 11:26: – Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?

Joh. 17:1-3: – Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Room. 8:1: – Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

Room. 8:10: – Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Hepr. 5:9: – ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän [Jae 8, Poika] iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset

Ef. 2:18: – sillä hänen (Jeesus) kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

Ef. 3:12: – Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

1. Tim. 1:16: – Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.

1. Joh. 5:11, 12: – Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

1. Tess. 1:10: – ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Juud. 21: – ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

3.6 Jeesuksen nimi on ainoa nimi, jossa pelastuu

Erittäin hyvä Matti Väisäsen artikkeli "HÄNEN NIMENSÄ" löytyy osoitteesta http://www.iwn.fi/kansanlahetys/sananl/nimensa.html

Apt. 4:12: – Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

Matt. 1:21: – Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. (Nimi Jeesus tarkoittaa "Herra Pelastaa")

Matt. 19:29: – Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.

Joh. 1:12: – Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä

Joh. 2:23: – Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki.

Joh. 14:13: – ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Joh. 20:31: – mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Apt. 4:10-12 vrt. => Apt. 2:21 "(...) huutaa Herran nimea (...) pelastuu": – niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

Apt. 9:14: – ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi (Jae 5: "Jeesus", Jae 13: "Herra") avuksi huutavat.

Apt. 9:20, 21: – Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?"

Apt. 16:30: – Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin? Apt. 16:31: – Niin he sanoivat: Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.

Room. 10:12: – Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra (Jeesus, ks 9-10 ..tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi), rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

Room. 10:13: – Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."

1. Kor. 1:2: – Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

1. Joh. 5:13: – Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

1. Joh. 3:23: – Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.

3.7 Pelastuvatko kaikki Jeesukseen uskovat?

Matt. 18:14: – (edella vertaus kadonneesta lampaasta) Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

Joh. 6:40: – Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

2. Piet. 3:9: – Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

Apt. 10:34-35: – Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, (35.) vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen."

Tim. 2:4: – joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Ilm. 7:9: – Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea (=laskea), kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,

3.8 Jeesuksen nimi on kaikista korkein

Joh. 3:18: – Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Hepr. 1:4: – tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

Fil. 2:9: – Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

Fil. 2:10: – niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

Fil. 2:11: – ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Kol. 2:17: – Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Ef. 1:21: – korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

Ef. 5:20: – kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

1. Joh. 3:23: – Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.

3.9 Jeesuksen nimeen panemme toivomme

Ef. 5:20: – kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kol. 3:17: – Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Piet. 4:14: – Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.

Matt. 12:21: – [Jakeet 15-18: "Jeesus (...) että kävisi toteen (...) minun palvelijani"] Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.

Matt. 18:20: – Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun [Jeesus] nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.

Mark. 9:37: – Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt.

Joh. 15:16: – Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.

Joh. 16:23: – Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

Apt. 9:16: – (Jae 5: Jeesus puhuu) Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.

Apt. 10:43: – Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.

Apt. 15:26: – jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden.

Apt. 19:13: – Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa.

Apt. 19:17: – Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

1. Joh. 2:23: – Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

1. Kor. 6:11: – Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

1. Kor. 15:19: – Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

Ef. 1:12: – että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.

Ef. 2:12: – että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; Ef: 2:18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

2. Tess. 2:6: – Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.

2. Tess. 3:6: – Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.

3.10 Jeesuksen nimessä tehdään ihmetekoja

Mark. 16:17, 18: – Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.

Luuk. 10:17: – Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden.

Apt. 3:6: – Niin Pietari sanoi: Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.

Apt. 3:16: – Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.

Apt. 4:10: – (Jae 7: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?") niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.

Apt. 4:30: – ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.

Apt. 9:34: – Ja Pietari sanoi hänelle: "Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja korjaa vuoteesi." Ja kohta hän nousi.

Apt. 10:38: – te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Apt. 16:18: – Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä.

Apt. 19:13: – Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa.

3.11 Vain Jeesuksen nimeen tulee ottaa ja tuoda uskovia

3.11.1 Jeesus ottaa kansa nimelleen - opetuslapset

Matt. 23:37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

Joh. 5:43: – Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

Joh. 1:12: – Mutta kaikille, jotka ottivat hänet [Sanan, Jeesus] vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä

Joh. 8:31: – Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani"

Joh. 15:8: – Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

Apt. 8:5: – Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. (...) (15.) Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.

Apt. 5:40: – Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään.

Apt. 11:26: – Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.

Room. 1:4: – ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme

Room. 1:5: – jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa

1. Tim. 3:16: – Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.

Tiit. 2:14: – hänen (jae 13: Kristus), joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan

Hepr 12:29: – Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.

3.11.2 Jumala ottaa kansan omalle nimelleen

Jes. 43:7: – kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini [MONIKKO] ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt.

Jes. 65:1: – Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle (pakanat), joka ei ole otettu minun nimiini: [MONIKKO] Tässä minä olen, tässä minä olen!

Jer 13:9:- Minkätähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimiisi; älä meitä jätä.

Aam. 9:12: – niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini [MONIKKO] otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee.

Apt. 15:14: – Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.

Apt. 15:17: – (Jae 15: "profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu") että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa (Jumalaa), ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini [MONIKKO] otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee

3.12 Jeesukselle kuuliaiset, palvoa, rukoilla, kumartaa

3.12.1 Huom: Vain Jumalaa saa kumartaa, palvella

Matt. 4:10: – Silloin Jeesus sanoi hänelle: Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.

Apt. 10:25: – Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan.

Apt. 10:26: – Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse; minäkin olen ihminen."

Ilm. 22:8: – Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti.

Ilm. 22:9: – Ja hän sanoi minulle: Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa.

3.12.2 Kumartaen rukoilla Jeesusta

Matt. 2:11: – Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.

Matt. 28:9: – Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: Terve teille! Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä.

Matt. 28:17: – Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät.

Mark. 3:11: – Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika."

Luuk. 5:8: – Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen.

Luuk. 5:12: – Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa.

Joh. 9:38: – Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

Ilm. 5:13: – Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti! (Jae 14: – Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat.)

3.12.3 Rukoilla Jeesusta

Apt. 7:59: – Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: Herra Jeesus, ota minun henkeni!

3.12.4 Ylistää Jeesusta

Luuk. 4:15: – Ja hän (Jeesus) opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.

Apt. 19:17: – Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

Fil. 1:20: – minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.

3.12.5 Palvella Jeesusta

Matt. 4:11: – Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.

Joh. 5:23: – että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

Joh. 12:26: – Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

Room. 15:16-18: – sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla

3.12.6 Kuuliainen Jeesukselle

Joh. 3:36: – Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.

Hepr. 5:9: – ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän (Jae 5, "Poika") iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset

2. Kor. 10:5: – Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Hepr. 4:9: – ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

3.13 Oliko Jeesus ylempi enkeleitä?

3.13.1 Kukaan enkeleistä ei ole Jeesuksen vertainen

[vrt. Hepr. 2:7: – "Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi"]

Hepr. 1:5: – Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?

Hepr. 1:6: – Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit."

Hepr. 1:13: – Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"?

1. Piet. 3:22: – hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

3.13.2 Mitä enkeleistä sanotaan?

MUUTAMA ENKELI ON MAINITTU NIMELTÄ

Dan. 10:13: – Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö. [Ks. Ilm. 12:7]

Dan. 10:20: – Ja hän sanoi: Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.

Luuk. 1:19: – Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman."

ENKELIT EIVAT OLE TAYDELLISIÄ

Job 4:18: – Katso, palvelijoihinsakaan hän ei luota, enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja;

IHMISET (PYHÄT) TUOMITSEVAT LOPUSSA MYÖS ENKELEITÄ

1. Kor. 5:3: – Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita?

ENKELIT EIVÄT TIEDÄ KAIKKEA

Matt. 24:36: – [Jeesuksen tulemus] Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

MUTTA JEESUS TIETÄÄ KAIKEN KAIKEN

Joh. 16:30: – Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen.

Joh. 17:4: – Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"

3.13.3 Keitä enkelit palvelevat? (Jumalaa ja Jeesusta)

Ps. 103:20: – Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.

Hepr. 1:6: – Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa (Jeesus) maailmaan, hän sanoo: Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit.

1. Piet. 3:22: – hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

Ilm. 7:11: – Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen [YKSIKKÖ] ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen [YKSIKKÖ] eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa

Ilm. 7:17: – sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.

3.14 Jeesus Kristus on tuleva

3.14.1 Jeesus on tuleva

Vertaa sanan pilvi käyttö Raamatussa Ilm. 11:2:ssa.

Matt. 23:39: – Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.

Matt. 24:27: – Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

Matt. 24:30: – Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Matt. 25:31: – Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

Luuk. 16:27: – Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

1. Kor. 15:23: – mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan

Fil. 1:6: – varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

Hepr. 9:28: – samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

1. Piet. 1:7: – että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

1. Piet. 1:13: – Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

2. Tim. 4:1: – Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:

1. Tim. 6:14: – että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka

2. Tess. 1:7: – ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

1. Joh. 3:2: – Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

Ilm. 1:7: – Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

Ilm. 22:20: – Hän, joka näitä todistaa, sanoo: Totisesti, minä tulen pian. Amen, tule, Herra Jeesus!

3.14.2 Jumala on tuleva

Ilm. 1:8: – "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Ilm. 4:8: – Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on.

3.15 Kenen palvelijoita me olemme?

Room. 15:16: – sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

2. Kor. 11:23: – He ovat Kristuksen palvelijoita (...)

Gal. 1:10: – Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

Kol. 1:7: – niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne

Kol. 4:6: – Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut.

Kol. 4:12: – Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.

Jaak. 1:1: – Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle.

2. Piet. 1:1: – Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.

Juud. 1:1: – Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.

3.15.1 Uuden liiton palvelijoita (rakkauden liiton, ei 10 käskyn)

2. Kor. 2:6: – joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

3.15.2 Jumalan palvelija?

Apt. 16:17: – Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien.

Room. 6:22: – Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.

Tiit. 1:1: – Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen,

3.15.3 Palvella Daavidin vesaa - Jeesusta

Luuk. 1:68-74

3.16 Jeesuksen Kristuksen todistajia

Luuk. 24:47: – ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen (Jeesus) nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Luuk. 24:48: – Te olette tämän todistajat.

Apt. 1:8: – vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun (Jeesuksen) todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.

Apt. 2:32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.

Apt. 5:30-32: – Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.

Apt. 10:38: – te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Apt. 10:39: – Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.

Hepr. 12:1: – Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa

Hepr. 12:2: – silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Apt. 13:31: – Ja hän (jae 27, 30: Jeesus, jonka jumala herätti) ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.

1. Piet. 5:1: – (...) Kristuksen kärsimysten todistaja

3.17 Tuleeko Jeesusta saarnata ja julistaa?

Matt. 28:19: – Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Luuk. 24:47: – ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Joh. 13:35: – Siitä kaikki tuntevat teidät minun (Jae 31: Jeesus sanoi) opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.

Joh. 15:8: – Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

Luuk. 4:43: – Mutta hän (jae 35, Jeesus) sanoi heille: Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty.

Apt. 5:42: – Eivätkä he [jae 39, "Pietari ja muut apostolit"] lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.

Apt. 7:5: – Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.

Apt. 8:12: – Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apt. 9:20: – Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.

Apt. 11:20: – Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Apt. 9:27: – Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä.

Apt. 19:13: – Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa."

Apt. 20:24: – En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen.

1. Kor. 1:19: – Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on."

1. Kor. 1:23: – me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,

1. Kor. 15:12: – Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole?

2. Kor. 3:5: – Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

2. Kor. 4:5: – Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

2. Kor. 10:14: – Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti.

Fil. 1:15-18

Kol. 1:28: – [jae 27: "Kristus"] Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.

1. Tim. 3:16: – Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.

2. Tim. 2:9: – [jae 8: "Jeesusta Kristusta"] jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu.

2. Tess. 1:8: – tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.


4.0 Oliko Jeesus Jumala?

4.1 Kaikki kirjoitukset todistavat Jeesuksesta

Matt. 1:22, 23: – Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

Matt. 2:17: – Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta [Herodes lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä]

Luuk. 24:27: – Ja hän (Jeesus) alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

Joh. 1:45: – Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista.

Joh. 5:39: – Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

Joh. 5:46: – Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

Apt. 10:43: – Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.

4.2 Vanhan testamentin ennustukset

4.2.1 Jeesuksen syntymä

Matt. 1:23: – "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. (Ennustus Jes. 7:14)

Jes. 9:5: – Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

4.2.2 Jeesukselle valmistettiin tie

Jes. 40:3: – Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle [JHVH] tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme."

Matt. 3:3: – Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle [Jeesus] tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'"

4.2.3 Jeesuksella, Jumalalla, ei ole alkua

Joh. 8:58: – Jeesus sanoi heille: Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, minä olen." (Huom KR38: on virheellisesti "olen minä ollut.)

Joh. 17:5: – Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Miika 5:2: – Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

Miika 5:4: – Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.

4.2.4 Jeesus, Jumala, oli ristillä

Joh. 19:34: – vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

Joh. 19:37: – Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet."

Joh. 19:36: – Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen (...)

Ilm. 1:7: – Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

4.2.5 Jeesus, Jumala, pelastaja, käveli kansan keskuudessa

Luuk. 2:30: – (Jeesus-Lapsi) sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi

Luuk. 3:4: – niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle (JHVH) tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'

Luuk. 3:6: – ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.

Joh. 13:7: – Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet. (Jae 14:9: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän)

Joh. 12:45, 46: – Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Joh. 14:9: – Jeesus sanoi (...) Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän (...)

Jes. 40:12: – Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra (JHVH), ja minä olen Jumala.

Jes. 52:6: – Sentähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sentähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon: Katso, tässä minä olen.

Jes. 52:8: – Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palajaa Siioniin.

Jes. 52:10: – Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden.

Miika 5:4: – (...siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt...) Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.

Jooel 2:27: – Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.

Joh. 9:32-38: – (SOKEA PUHUU jae 30: hän on avannut minun silmäni...) Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!" Ja he ajoivat hänet ulos. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?" Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu." Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

Mark. 7:37: – (Koskien Jeesusta) Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat: "Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan."

Jes. 35:4: – Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät."

Jes. 35:5: – Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.

4.2.6 Jeesuksen, Jumalan, pelastajan, tulo oli ennustettu

Matt. 3:3: – Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle (Jeesus) tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'

Jes. 40:3: – Huutavan ääni kuuluu: Valmistakaa Herralle (JHVH) tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

Jes. 40:5: – Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut.

Jes. 40:9: – Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: * "Katso*, teidän Jumalanne! "

Jes. 40:10: – Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.

Jes. 40:11: – Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

Jes. 43:12: – Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala.

Matt. 3:3: – Sillä hän (jae 1: Johannes Kastaja) on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'"

Matt. 11:10: – Tämä on se (Johannes Kastaja), josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.' (Ks. Mark. 1:1-4)

Mal. 3:1: – Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

Mal. 3:2: – Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.

4.2.7 Jeesus, Jumala, oli salaisuus, joka paljastettiin

1. Kor. 1:21: – Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat

1. Tim. 3:16: – Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.

Jes. 45:15: – Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja.

Joh 4:42: – ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä (Jeesus) totisesti on maailman Vapahtaja."

4.2.8 Jeesuksen, Jumalan, eteen tulee notkistua

Fil. 2:10: – niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

Fil. 2:11: – ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Jes. 45:23: – Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

4.2.9 Jeesus, Jumala, on elävä vesi

Joh. 4:10: – (Jae 7: – Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda."(...) Samarialainen nainen kaivolla (...) Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.

Joh. 4:14: – mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.

Ps. 36:10: – Sillä sinun (Jumala) tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.

Jes. 58:11: – Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu.

Jer. 2:13: – Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut (JHVH), elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

Jer. 17:13: – Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran.

4.2.10 Jeesus ja VT:n JHVH, "minä olen"

2. Moos. 3:14: – Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: ' Minä olen ' [Hebr: "aSeR eHjeH" ts. JHVH] lähetti minut teidän luoksenne.

2. Moos. 6:3: – Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana' [Hebr: "el shaddai"], mutta nimelläni 'Herra' (JHVH) en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.

Jes. 43:10: – (...) että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.

Joh. 8:24: – Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.

Joh. 8:28. Niin Jeesus sanoi heille: Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

Joh. 8:42: – Jeesus sanoi heille: Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.

Joh. 8:58: – Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut."

Joh. 8:59: – Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. [Koska korotti itsensä Jumalaksi]

4.3 Jeesuksen nimi on yhtä kuin Jumalan nimi

Matt. 21:9: – Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

Joh. 5:43: – Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

Joh. 8:19: – Niin he sanoivat hänelle: "Missä sinun isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne minua ettekä minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni."

Joh. 8:42: – Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt."

Joh. 10:25: – Jeesus vastasi heille: Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

Joh. 14:7: – Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet.

Joh. 14:26: – Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

4.4 Jeesus - Jumala tulee

4.4.1 Jumala tulee

Jes. 40:10: – Katso, Herra, Herra (JHVH) tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.

Sak. 14:1-5: – Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

Room 2:5: – Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, Room 2:6: – hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":

4.4.2 Jeesus tulee

Ilm. 22:12: – Katso, minä (Jeesus) tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Matt. 23:39: – Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'

1. Kor 15:23: – mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

4.4.3 Jessus tulee Jumalana

Ilm. 1:7: – Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

Ilm. 1:8: – "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

4.4.4 Jeesuksen arvovalta

Luuk. 19:38: – sanoen: Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa! [ (...) nuhtele opetuslapsiasi (...) kivetkin huutaisivat]

Ilm. 3:7: – Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:

2. Piet. 1:16: – Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.

4.5 Jeesus - Jumala, Israelin Kuningas

Jes. 44:6: – Näin sanoo Herra (JHVH) , Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.

Sef. 3:15: – Herra (JHVH) on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä.

Joh. 10:33: – Juutalaiset vastasivat hänelle: Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.

Joh. 12:13: – ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!

Matt. 27:42: – Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

4.6 Jeesus - Jumala, Vapahtaja

Huomaa: Juutalaisille oli selvää koko Uuden testamentin aikana, että sanat "Vapahtaja", "Messias", "Juutalaisten kuningas" olivat sama asia. Meille länsimaalaisille tämä totuus ei ole ollut enää samalla tavalla "perintötieto", vaan ihmettelemme usein miksi Raamatussa puhutaan noita synonyymejä käyttäen.

4.6.1 Jumala vapahtajana

Jes. 45:15: – Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja.

Jer. 14:8: – Sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon aikana, minkätähden sinä olet kuin muukalainen maassa, kuin matkamies, joka poikkeaa majaan vain yöpyäksensä?

Luuk. 1:47: – ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;

Tiit. 2:10: – etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.

Tiit. 3:4: – Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,

4.6.2 Jeesus Vapahtajana

Luuk. 2:11: – teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Joh. 4:42: – ja he sanoivat naiselle: Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä (Jeesus) totisesti on maailman Vapahtaja.

Apt. 5:31: – Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

Fil. 3:20: – Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,

1. Tim. 4:10: – Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.

2. Tim 1:10: – mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,

Tiit. 2:13: – odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

Tiit. 3:6: – jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,

2. Piet. 1:1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.

2. Piet. 1:11: – sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

1. Joh. 4:14: – Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.

4.6.3 Jumala ja Jeesus Vapahtajana

Tiit. 1:3, 4: – mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme käskyn mukaan: Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

4.7 Jeesus - Jumala, lunastajana

Jes. 44:24: – Näin sanoo Herra (JHVH), sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli minun kanssani?

Gal. 3:13: – Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"

4.8 Jeesus antoi syntejä anteeksi - vain Jumala voi sen tehdä

#todo:

Mark. 2:3-12: – Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä. Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."

Luuk 5:20. Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut." Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: "Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?" Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle - "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tämänkaltaista emme ole ikinä nähneet."

Matt 9:8. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille.

Luuk. 7:48, 49. Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut." Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa?"

4.9 Jeesus - Jumala, muuttumaton

Mal. 3:6: – Sillä minä, Herra (JHVH), en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:

Jes. 43:13: – Tästedeskin minä olen sama. Ei kukaan voi vapauttaa minun kädestäni; minkä minä teen, kuka sen peruuttaa?

Hepr. 13:8: – Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

4.10 Jeesus - Jumala, tuomitsee

JUMALA

Ps. 96:10: – Sanokaa pakanain seassa: "Herra (JHVH) on kuningas." Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan.

Saarn. 12:14: – Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.

JEESUS

Joh. 5:22: – Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

Apt. 10:42: – Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän (jae 38: Jeesuksen Nasaretilaisen) on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.

2. Kor. 5:10: – Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

KUITENKIN JUMALA JA JEESUS TUOMITSEVAT?

2. Tim. 4:1: – Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta.

ON USEITA TUOMIOITA

Elävien kansakuntien tuomio 1000-vuotiseen valtakuntaan:

Tuhannen vuoden jälkeen toimitetaan toinen tuomio: kuolleitten tuomio, jossa myös Kuolema ja Tuonela poistetaan. Ylösnousemuksia on myös kaksi Apt. 24:15: "ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin." ja Joh. 5:25: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää." Ilmestyskirjan 20. luvun mukaisesti:

4.11 Jeesus - Jumala, herättää kuolleet

YLÖSNOUSEMUS

Dan. 12:2: – Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Dan. 12:13: – Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa.

Luuk. 20:37: – Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi. (jae 38) Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät.

Hepr. 6:2: – oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.

JUMALA HERÄTTÄÄ

Apt. 2:8: – Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet?

1. Kor. 1:9: – ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.

JEESUS HERÄTTÄÄ

Joh. 5:28: – Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

Joh. 6:39: – Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

Joh. 6:40: – Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Joh. 6:44: – Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Joh. 6:54: – Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Joh. 11:25: – Jeesus sanoi hänelle: "*minä* olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Apt. 4:2: – närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.

JEESUS JA JUMALA

Joh. 5:21: – Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.

4.12 Jeesus - Jumala, pyhä

1. Sam. 2:2: – Ei kukaan ole pyhä niinkuin Herra; (JHVH) paitsi sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista.

Apt. 3:14: – (jae 13: poikansa jeesusken ..) Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies

Luuk. 4:34: – (jae 33: saastaisen riivaajan henki huusi) Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.

4.13 Jeesus oli sapatin herra - Jumala asetti spatin

1. Moos. 2:3: – Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.

Matt. 12:8: – Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra.

4.14 Jeesuksen - Jumalan, seurakunta

4.14.1 Jeesuksen seurakunta

Ef. 5:23: – sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.

Ef. 5:27: – (jae 25: "Kristuskin rakasti seurakuntaa") saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

4.14.2 Jumalan seurakunta

1. Kor. 1:2: – Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

1. Kor. 10:32: – Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan seurakunnalle

1. Kor. 12:28: – Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

4.15 Jeesus ja Isä on yhtä

Joh. 5:26: – Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.

Joh. 6:46: – Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Joh. 7:29: – Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt.

Joh. 8:16: – Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt. (Jae 19: - jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni.)

Joh. 8:42: – Jeesus sanoi heille: Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.

Joh. 10:15: – niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

Joh. 10:30: – Minä ja Isä olemme yhtä.

Joh. 10:38: – Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä.

Joh. 14:10: – Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Joh. 14:11: – Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

Joh. 14:13: – ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Joh. 14:20: – Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.

Joh. 16:28: – Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö. Joh. 16:29: – Hänen opetuslapsensa sanoivat: Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

Joh. 17:10: – ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä.

Joh. 17:11: – Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.

Joh. 17:5: – Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Joh. 17:22, 23: – Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Fil. 2:6: – joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

1. Kor. 4:4: – niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

2. Kor. 5:19: – Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

4.17 Jeesus - A ja O - ensimmäinen, viimeinen

Jes. 44:6: – Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.

Ilm. 1:7: – Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

Ilm. 1:8: – "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Ilm. 1:17, 18: – Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Ilm. 2:8: – Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:

Ilm. 22:12: – Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Ilm. 22:13: – Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

Ilm. 22:20: – Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus!

4.16 Jeesus luomakunnan alku, jota ei luotu

Huom. Sananl. 8:22 KR38:ssa on käännetty sana "loi" virheellisesti. Oikea käännös:

   [JKR, Jumalan Kansan Pyhä Raamattu, Uuras Saarnivaaran] Minä
   olin Herran omana, hänen tiensä alussa, ennen hänen tekojaan,
   ennen aikojen alkua.

   [Vanha BIBLIA] Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa:
   ennenkuin mitään tehty oli, olin minä.

   [KJV, King James Version] The LORD possessed (Suom: luona) me
   in the beginning of his way, before his works of old.

Ilm. 2:14: – Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

Kol. 1:15: – ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen (= esimmäinen) ennen kaikkea luomakuntaa.

Kol. 1:17: – ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Hepr. 1:5: – Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin; ja taas: Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani?

Hepr. 7:3: – jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.

Hepr. 11:3: – Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

Ilm. 1:14: – Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja (Ilm. 1:5: - Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta), Jumalan luomakunnan alku:

4.17 Jeesus - Jumala, valtaistuin taivaissa

TAIVAAN VALTAISTUIN

Jes 66:1: – Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?

Matt. 5:34: – Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin

Apt. 7:48, 49: – Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta: ' Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani?

TAIVAISSA ON VAIN yksi - KORKEIN VALTAISTUIN - JOLLA ISTUU yksi

Matt. 23:22: – Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen [YKSIKKÖ] kautta ja hänen kauttansa, joka [YKSIKKÖ] sillä istuu.

Ilm. 4:2: – Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. [YKSIKKÖ]

Ilm. 7:9: – Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään

Ilm. 7:11: – Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa

4.17.1 Jeesuksen valtaistuin

Huom. Jumala on kirkkaus: 4. Moos. 16:19: – Mutta Koorah kokosi heitä vastaan koko seurakunnan ilmestysmajan ovelle. Silloin Herran kirkkaus näkyi koko seurakunnalle. 2. Aik 7:2: - Herran kirkkaus täytti Herran temppelin.

Matt. 19:28: – Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Matt. 25:31: – Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

Ilm. 7:17: – sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.

4.17.2 Jumalan valtaistuin

Ps. 47:9: – Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa.

Matt. 5:34: – Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin

Matt. 23:22. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.

Hepr. 1:8: – mutta Pojasta: Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Apt. 7:47-49 (Jumala istuu valtaistuimella)

Ilm. 19:4: – Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!"

4.17.3 Jeesus ja Jumala samalla valtaistuimella

Ilm. 3:21: – Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. [YKSIKKÖ]

Ilm. 22:1: – Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.

Ilm. 22:3: – Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä

4.18 Jeesus ja Jumala on kompastuskivi

ENNUSTUS

Jer 6:21: – Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä asetan tälle kansalle kompastuskiviä, joihin he kompastuvat, isät ja pojat yhdessä, ja naapuri naapurinsa kanssa hukkuu.

JUMALA

Jes. 8:13: – Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.

Jes. 8:14: – Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

JEESUS

Matt. 21:42: – Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'"?

1. Piet. 2:6-8: – Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva." Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "*kompastuskiveksi* ja loukkauskallioksi. "Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

4.19 Jeesus Jumalana

Joh. 1:1: – Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Joh. 1:14: – Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh. 8:24: – Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. [Vrt. JOH.VH tetragrammi 2. Moos. 3:14.]

Joh. 20:28: – Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: Minun Herrani ja minun Jumalani!

Room. 9:5: – heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

Hepr. 1:8: – mutta Pojasta: Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Huomaa, Jumala ei suostu ylistämään tai antamaan kunniaa kennellekään muulle kuin itselleen, ei varsinkaan epäjumalalle, kuten VT sanoo:

   Jes. 42:8: -- Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna
   kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.

Kol. 1:15: – ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Kol. 2:9: – Sillä hänessä (jae 8, Kristus) asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti

Tiit. 2:13: – odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä

2. Kor. 4:4: – niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

1. Joh. 5:20: – Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

2. Piet. 1:3: – Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään

4.19.1 Jumala on valkeus, Jeesus on valkeus

Joh. 1:9: – Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. (Jeesus)

1. Joh. 1:5: – Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.

Joh. 8:12: – Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.

4.20 Jeesus Herrana

Huomaa: että proteetat aloittivat aina Vanhassa testamentissa lauseella "Näin sanoo Herra" (esim. Jer. 34-36+ luvut), mutta Jeesus sanoi aina omalla auktoriteetillaan "Totisesti, Totisesti, minä sanonon sinulle/teille". Hän siis Julisti itse Herrana, kukaan ei ollut häntä ylempi.

Joh. 13:13: – Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen.

Apt. 10:36: – Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra

1. Kor. 8:6: – niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Fil. 2:11: – ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Ilm. 17:14: – He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.

Ilm. 19:11-16

4.20.1 Jeesuksella on sama Jumalan kirkkkaus ja valta

Dan. 7:13, 14: – Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Matt. 11:27: – Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

Matt. 25:31: – Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

Luuk. 22:29: – ja minä säädän teille (apostolit), niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan

Joh. 5:23: – että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

Joh. 17:24: – Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.

Hepr. 1:3: – ja joka, ollen hänen [Jumala] kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

Kol. 3:21: – joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

1. Kor. 2:8: – [jae 7: salaisuus] sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet

2. Kor. 4:6: – Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

1. Piet. 4:11: – Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Ilm. 5:12: – ja he sanoivat suurella äänellä: Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen.

Ilm. 5:13: – Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!

4.21 Oliko Jeesus alempi? (Jt)

Jehovan todistajat vetoavat kohtaan (Joh. 14:28) " (...) sillä Isä on minua suurempi."

4.21.1 Tutkitaan kaikki Raamatun kohdat, alennustila oli väliaikainen

Joh. 6:62: – Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!

Hepr. 2:7: – Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;

Hepr. 2:9: – Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

1. Tim. 3:16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Jumala [KR38: Hän], joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. (Huom. KR38:ssa on virhe. alkuperäisessä kreikkassa sanan hän kohdalla on Jumala.)

Fil. 2:6-8: – joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

4.21.2 Jeesuksella oli jo ennen tuloaan kaikki valta

Joh. 3:31: – [Johannes Kastaja ennustaa] Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

Joh. 6:38: – [Jeesus vahvisti] Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. (Joh. 8:42. - Jeesus sanoi heille: Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.)

4.21.3 Jeesuksella oli ihmisenä jo enemmän valtaa maan päällä

Matt. 7:29: – sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

Matt. 26:53: – Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?

Luuk. 5:24: – Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," - hän sanoi halvatulle "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.

Joh. 10:17-18: – Ei kukaan sitä (henkeni) minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.

Joh. 21:22: – Jeesus sanoi hänelle: Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua.

4.21.4 Kuoleman jälkeen hänellä on nyt kaikki valta ikuisesti

Matt. 28:18: – Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Ilm. 5:13: – Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!

4.22 Oliko Jeesus arkkienkeli Mikael? (Jt)

4.22.1 Jeesus tulee KAIKKIEN enkelien kanssa, miten itse olla enkeli?

Matt. 25:31: – Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

2. Tess. 1:7: – ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

4.22.2 Jeesus on jotain muuta kuin enkeli

Hepr. 1:6: – Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit."

1. Piet. 3:22: – hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

4.22.3 Miten Jeesuksella korkein nimi, kun se voi olla vain Jumalalla?

Fil. 1:9: – Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman

Ef. 1:21: – korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

4.22.4 Jumala todistaa, että Jeesus oli jotain muuta kuin enkeli

Hepr. 1:5: – Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: [SIIS EI YHDELLEKÄÄN] "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?

4.22.5 Enkelitkään eivät tienneet Jeesuksen tulemisen päivää

Matt. 24:36: – Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

4.22.6 Mikael ei voinut sanoa Saatanalle vastaan, Jeesus ajoi Saatanan pois

Juud. 9: – Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!"

Matt. 4:10: – Silloin Jeesus sanoi hänelle: Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. (11) Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.

2. Piet. 2:10: – ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, 11. vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.

4.23 Jeesus ja Jumala (yhteenveto)

[KR38] 1. Kor. 10:4: – ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Jehovan todistajien NWT:ssä 1. Kor. 10:4:ssä Kreikan alkuperäinen teksti he petra de en ho Kristos ("and the rock was Christ") on käännetty väärin sanoilla "and that rock-mass meant the Christ".

           JUMALA (Jehova)   JEESUS
   Lord of Lords  Psalm 136:1-3    Rev 17:14, 19:16

   Creator     Job 33:4,      John 1:3,
           Isaiah 40:28    Col. 1:15-17

   First and Last Isaiah 41:4,    Rev 1:17, 2:8, 22:13
           44:6, 48:12


   Savior     Isaiah 43:3,    Acts 2:21,
           45:21,       4:12,
           Ps. 106:21,     Luke 2:10-11,
           Isa. 49:26,     Gal. 3:13,
           Isa. 47:4,     Acts 2:21,
           Hosea 13:4,     2. Peter 3:18,
           Isa. 43:3-11,    Acts 4:12,
           Ps. 78:34-35, 1. John 4:14,
           Isa. 45:21,     Acts 20:28,
           Isa. 47:4      Jude 25,
                     Rom. 10:9

   Rock      Ex. 17:6,      Matt. 16:17-19,
           Ps. 78:34-35,    Isa. 8:14,
           Deut. 32:1-4,    Acts 4:11-12,
           Ps. 89:26,     Isa. 28:16,
           Sam. 22:32,     1. Cor. 10:4,
           Isa. 17:10,     Ps. 118:22,
           Isa. 44:8,     Eph. 2:20-22,


   God (bow and  Isaiah 45:22,    Same verse applied to
   confess               Jesus in Philipians 2:10
   allegiance)

5.0 Pyhä henki

5.1 Jeesus lähettää Pyhän Hengen, puolustajan

Joh. 15:26: – Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. (Ks. Joh. 16:7, sama)

5.1.1 Jumala lähettää Pyhän Hengen

Joh. 14:16: – Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti

Joh. 14:26: – Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

5.1.2 Ihmisessä on samanaikaisesti Jumalan ja Jeesuksen henki

Room. 8:9: – Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

5.2 Pyhä Henki on voima

Matt. 3:11: – Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Luuk. 24:49: – Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.

Apt. 2:4: – [helluntai] Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Apt. 8:15-18: – Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa

5.3 Pyhä Henki on persoona

KREIKKAA TUTKIEN VIELÄ TARKEMMIN

#todo:

http://www.dtl.org/trinity/study/person.htm A key text in understanding that the Holy Spirit is a Person, is John 14:16, where Jesus promises to send "another Helper (or Comforter)" to His disciples. These two words - "another" and "Helper" - clearly prove the Spirit is indeed a Person.

The Greek word translated "another" (allos), means "another of the same kind." Thus, if we believe Jesus to be a Person (and, for that matter, to be God), then we must believe the Spirit, too, is a Person, and that He is God. To believe otherwise is to make Jesus Christ a mere "power" or "force" which is obviously false.

As a side-note, Jesus' use of the adjective, "another" clearly demonstrates the Holy Spirit is distinct from the Father and the Son, thus providing support for the doctrine of the Trinity.

Further, the word translated "Helper" (parakletos), includes the idea of "one called alongside to help." Surely this indicates another Person called upon for aid, and not some thing!

5.3.1 Kutsutaan persoonaksi (maskuliini)

Joh. 14:17: – totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

Huomaa kolminaisuus

Joh. 16:13-15: – Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

5.3.2 Oma tahto, tietoisuus

1. Kor. 12:11: – Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Apt. 10:19: – Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: Katso, kaksi miestä etsii sinua;

Apt. 10:20: – niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt.

Apt. 13:2: – Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.

Apt. 13:4: – Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon.

Apt. 15:6: – Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa.

Apt. 15:7: – Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.

Apt. 15:28: – Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:

Apt. 16:6: – Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa.

Apt. 20:28: – Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

5.3.3 Pyhällä Hengellä on oma voima

Apt. 8:39: – Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.

Apt. 9:31: – Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.

Apt. 15:13: – Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

5.3.4 Tietää jopa Jumalan ajatukset

Room. 8:27: – Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

1. Kor. 2:11: – Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

5.3.5 Tietää tulevaisuuden

Joh. 7:13: – Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Apt. 1:16: – Miehet, veljet, sen Raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen.

VAIN JUMALA VOI TIETÄÄ TULEVAISET

Apt. 1:7: – Hän sanoi heille: Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut

5.3.6 Puhuu, käskee itsenäisesti

Matt. 10:20: – Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

Mark. 13:11: – Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

Luuk. 2:26: – Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.

Joh. 16:13: – Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Apt. 2:4: – Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Apt. 8:29: – Niin Henki sanoi Filippukselle: Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja.

Apt. 11:12: – Ja Henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa; ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon

Apt. 13:2: – Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: Erottakaa minulle [persoonapronomini] Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä [persoonapronomini] olen heidät kutsunut.

Apt. 21:11: – Ja tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin.'"

Apt. 28:25: – Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne

1. Tim. 4:1: – Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Hepr. 3:7: – Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä

Hepr. 9:8: – Näin Pyhä Henki osoittaa (deloo, String #1213), että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. http://www.blueletterbible.org/kjv/Hbr/Hbr009.html#8

Hepr. 10:15: – todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan

1. Joh. 4:2: – Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta

Ilm. 2:7: – (...) mitä Henki seurakunnille sanoo (Ilm. 2:11, 17, 29, 3:6, 13, 22, 14:13, 22:17)

5.3.7 Opettaa

Vertaa: Joh. 6:45: – 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi.'

Luuk. 12:12: – sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava

Joh. 14:26: – Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Apt. 15:28: – Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät

1. Kor. 2:13: – ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

5.3.8 Rukoilee

Room. 8:26: – Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

Room. 8:27: – Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

5.3.9 Pyhää Henkeä voi pettää, kiusata, vastustaa

Jes. 63:10: – Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa, hän itse soti heitä vastaan.

Apt. 5:3: – Mutta Pietari sanoi: Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?

Apt. 5:9: – Mutta Pietari sanoi hänelle: Miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois.

Apt. 7:51: – Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin.

Ef. 4:30: – Älkääkä saattako murheelliseksi (lupeo, Strong #3076) Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. http://www.blueletterbible.org/kjv/Eph/Eph004.html#30

5.3.10 Tuomitsee, mutta HUOM: vain Jumala voi tuomita

Joh. 16:8-11: – Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

5.3.11 Kutsutaan auttajaksi, kuten Jeesusta

(kreik. parakletos), auttaja tai neuvonantaja, sama sana, jota käytetään Jeesuksesta 1. Joh. 2:1:ssä, Joh. 14:16, 26:ssa, 15:26:ssa ja 16:7:ssä

5.4 Pyhä Henki tutkii jopa Jumalan

1. Kor. 1:10-13: – Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

5.5 Pyhä Henki on ikuinen

Joh. 14:16: – Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti

Hepr. 9:14: – kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

5.6 Pyhän Hengen pilkka on vakavin kaikista

Matt. 12:31: – Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.

Mark. 3:29: – mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin. (Sama, Luuk. 12:10)

5.7 Pyhä Henki on ihmisessä

Matt. 10:20: – Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

2. Tim. 1:14: – Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

5.8 Pyhän Henki on sama kaikissa

1. Kor. 12:11: – Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

1. Kor. 12:13: – sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

5.9 Pyhän Hengen koettelu

Kristityn ei tule uskoa mitään henkeä automaattisesti Jumalasta lähteneeksi, sillä myös vastustaja tekeytyy valkeuden enkeliksi. Jokaisen kristityn velvollisuus on koetella henget ovatpa ne Jumalasta lähtöisin tai eivät. Jumala ja Pyhän Henki ei vihastu, jos hänen pyytää varmistamaan asian. Perusteellinen ja erinomainen artikkeli aiheeseen on sivulla http://www.niksula.cs.hut.fi/~ahuima/toronto/trust.html

1. Joh. 4:1-3: – Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuullet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Jokainen henki tottelee edellä olevaa kaskyä, sillä:

On varottava, sillä kaikki eivät ole Jumalasta:

Hengen lahjasta ei tule tulla ylpeäksi:

5.10 Yhteenveto: Mitä Pyhä Henki tekee Raamatun mukaan?

Lista on alkuperäisenä osoitteessa: http://www.niksula.cs.hut.fi/~ahuima/toronto/trust.html


6.0 Kolminaisuus

Jehovan todistajat sanovat, että kristityt opettavat pakanallista harhaoppia mainitessaan kolminaisuuden, sillä koko sanaa kolminaisuus ei esiinny Raamatussa. Jehovan todistajien mielisuosio on esittää matemaatinen lauseke 1+1+1 ja todeta, että siitä tulee 3 Jumalaa. Edellä oleva matematiikka ei todista mitään, sillä asian voi ilmaista toisella matemaatisella lausekkeella 1 x 1 x 1, josta tulee 1. On totta, että kolminaisuus-sanaa ei esiinny, mutta samalla periaatteella ei myöskään esiintyisi esim. matemaattista "kolmiota" puhuttaessa ainoastaan kolmesta pisteestä, jotka on yhdistetty toisiinsa liittyvillä suorilla. Toisin sanoen lue Raamatusta kohdat ja ihmettele, miten muutoin voit sovittaa Raamatun ristiriidat, kuin ymmärtämällä, että ne puhuvat samasta asiasta, mutta ovat saman kolmion eri kulmia.

Linkkejä

http://ourworld.compuserve.com/homepages/billramey/trinity.htm
http://www.bible.ca/trinity/trinity-jw-deceptions.htm
http://www.jude3.net/trinitylinkindex.htm

6.1 Mikä on kolminaisuusoppi?

Asia on määritelty Athanasioksen tunnustuksessa, mutta termiä käyttivät todennäköisesti Theophilus (116-181 jKr.) tai Tertullianus (160-220 jKr.) http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ekumeeni.html ja sen pääsisältö voidaan määritellä jotakuinkin seuraavasti:

On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikilla kolmella on sama kunnia, sama ikuinen majesteettisuus; he ovat luomattomia, äärettömiä, iankaikkisia, kaikkivaltiaita, jumalallisia. Poika on syntynyt Isästä, Pyhä Henki on lähtenyt Isästä ja Pojasta, mutta kolminaisuudessa ei yksikään persoona ole ollut ennen eikä jälkeen toistaan. Kaikki kolme persoonaa ovat toistensa kanssa yhtä ikuisia. Siksi kolminaisuuttaa tulee kunnioittaa ykseydessä ja ykseyttä kolminaisuudessa.

Yksinkertaisesti sanoen:

Mielenkiintoista, että Jehovan todistajien rivijäsen on järkyttynyt huomatessaan, että parjattu kolminaisuusoppi ei olekaan niin kaukana heidän teologiastaan: 4/6 kohdasta he ovat samaa mieltä kristittyjen kanssa. Jos Jehovan todistajalle osoittaa Raamatulla kohdat 2 ja 3 todeksi, on hän kristitty, jonka tulee tunnustaa kolminaisuus-käsiteen olemassaolo.

6.2 Kolminaisuusopin historia

Lauri Vartiaisen 1996 julkaisema, Suomen Teologisen instituutin kesäkurssi, valottaa loistavan historiallisen taustan Nikean ja Athanasioksen uskontunnustuksen ja nk. "kolminaisuusopin" hahmottumiselle. http://www.teolinst.fi/luennot/lvks96_6.html (Katso artikkelit 96_1 .. 96_8)

[Vartiainen: luento 6/8 "Nikea"]( ...) aikalaishistorioitsija Eusebios kertoo Konstantinuksen joukkoineen nähneen keskellä päivää valoristin auringon yllä ja kuulleen sanat: "Tässä merkissä olet voittava". Yöllinen uni vahvistaa näyn (Vita Constantini I, 28-9). Konstantinus kiinnittää Kristuksen merkin sotalippuunsa ja voittaa. Hän on nyt Rooman länsiosien kiistaton valtias (...) vuonna 325, hän kutsuu Nikea tai Nikaia nimiseen kaupunkiin kaikki valtakunnan piispat ratkaisemaan siihen asti pahinta kirkkoa repivää kiistaa... Areios niminen presbyteeri eli pastori opettaa, että Jeesus Kristus on luotu olento. Hänen mukaansa siis vain Isä oli todellisesti Jumala, mutta Poika ja Pyhä Henki ainoastaan luotuja enkeliolentoja (...) Jehovan todistajien vuodatusta lukiessa jää sellainen käsitys, että Nikean kirkolliskokouksessa runnottiin läpi jokin alkuperäiselle kristinuskolle vieras kolmijumalaisuus, merkillinen triniteettioppi (...) Termiä triada tai trinitas ei nimittäin käytetty Nikean konsiilin päätöslauselmassa kertaakaan (...) homousis (yhtä olemusta) sanaa jouduttiin käyttämään, koska areiolaiset (niin kuin Jehovan todistajat tänään) väänsivät kaikki raamatulliset termit mielensä mukaisiksi. Mikään koetetuista raamatullisista termeistä ei osoittautunut riittäväksi areiolaisia torjuttaessa. Niinpä Nikeassa taivuttiin käyttämään filosofista homoousios käsitettä. Se oli ajan filosofisessa perinteessä niin selkeä ja yksimerkityksinen sana, ettei se jättänyt mitään mahdollisuutta areiolaiseen tulkintaan.

[Vartiainen: luento 7/8 "Konstantinopoli"] (...) Varsinaisesti sana kolminaisuus, triaV, esiintyy ensimmäisen kerran lähteissä sellaisella kirkon opettajalla kuin Theofilos Antiokialainen. Hän kirjoitti ainoan säilyneen teoksensa Ad Autolycum n. v. 180. Hän ei kuitenkaan ollut keksinyt sanaa kolminaisuus tai edes lanseerannut sitä kirkolliseen käyttön. Sanan on täytynyt olla tuttu lukijalle, sillä Theofilos vain mainitsee sen, selittelemättä tai puolustelematta (...) vuonna 362 virkapaikalleen palannut Athanasios järjesti Aleksandrian synodin. Siinä Nikean tunnustus vahvistettiin ja origenistinen ajatus kolmesta ousiasta sai suopeamman vastaanoton, kunhan oli selvitetty, ettei sillä tarkoiteta erillisiä olentoja. Areiolaisuudelle Konstantinopoli merkitsi lopullista tappiota. Areiolaisuus kuoli pian pois (...) Jehovan todistajat ovat viimeisen sadan vuoden aikana keksineet uudelleen areiolaisten harhan ja he ovat tänään sen innokkaimpia markkinamiehiä.

6.3 Luku kolme, tuntuu tärkeältä?

Huom: Johannes 18:5-8 kohdassa Jeesus sanoi 3 kertaa "minä olen (kreik. ego eimi)". Valitettavasti [KR38] on käännösvirhe ja siellä kohta lukee "minä se olen". Sanaa "se" ei esiinny alkuperäisessä kreikassa. Ks. Vartiotorniseuran KIT-interlineaari ja NOVUM kirjasarja.

Kolmantena päivänä

2. Sam. 22:4: – Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa.

Matt. 12:40: – Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

[Lue koko Mooseksen kertomus 3:sta miehestä ja tarkkaile puhetta]

1. Moos. 18:1: – Ja Herra [YKSIKKÖ] ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan.

1. Moos. 18:2: – Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan

4. Moos. 22:33: – Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo kolme kertaa. Ja jos se ei olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään.

Matt. 12:40: – Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Matt. 18:20: – Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.

Luuk 11:5: – Ja hän sanoi heille: Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,

Apt. 9:9: – Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.

Apt. 10:16: (ja Apt. 11:10) - Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen.

Apt. 10:40: – Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä

Apt. 11:11: – Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa me olimme, kolme miestä, jotka Kesareasta oli lähetetty minun luokseni.

1. Kor. 13:13: – Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

2. Kor. 13:13: – Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Ilm. 16:13: – Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.

Ilm. 21:13: – idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia.

SIUNAUS KOLMEEN KERTAAN

4. Moos. 6:24-27: – Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.

4. Moos. 24:10: – Silloin Baalak vihastui Bileamiin ja löi kätensä yhteen. Ja Baalak sanoi Bileamille: "Minä kutsuin sinut vihollisiani kiroamaan, ja nyt sinä olet siunannut heidät jo kolme kertaa.

6.3.1 Miksi ylistetään kolme kertaa, ei siitä sen pyhemmäksi tule?

Jes. 6:3: – Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa."

Ilm. 4:8: – Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: " Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on."

6.4 Kolme yhdessä

Matt. 28:19: – Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä [MONIKKO] Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen [YKSIKKÖ, kreikaksi onoma] http://www.blueletterbible.org/kjv/Mat/Mat028.html#19

Joh. 16:13: – Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Joh. 16:14: – Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Joh. 16:15: – Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

2. Kor. 13:13: – Herran Jeesuksen [1] Kristuksen armo ja [2] Jumalan rakkaus ja [3] Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Jumala on henki (Jumala, Joh. 4:24), (Pyhä Henki, Joh. 7:38-39) on vesi, ja veri on Jeesus (Joh. 6:53)

1. Joh. 5:7: – Sillä kolme on, jotka todistavat: (1. Joh. 5:8) Henki ja vesi ja veri , ja ne kolme pitävät yhtä. (Huomautus: Tämä jae ei esiinny alkuperäisissä käsikirjoituksissa, eikä sitä siksi tule pitää luotettavana. Jae oli alunperin lisätty n. 1520 KJV-käännöksen yhteydessä)

[Kuva 1. pic/tetra-jhvh-in-nt-1jh-05-07.jpg]
Kuva 1. www.tetragrammaton.org Kirja: Jehovah in New testament, kappale 3

1. Piet. 1:2: – ja jotka [1] Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat [2] Hengen pyhittämisen kautta valitut [3] Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

6.5 Jumala loi

6.5.1 Kuka loi? Jumala oli yksin luodessaan

Jes. 44:24: – Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli minun kanssani?

Jes. 45:12: – Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet taivaan, minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.

Jes. 48:13: – Minun käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun ne, ja siinä ne ovat.

Jes 66:2: – Minun käteni on kaikki nämä (jae 1: taivas ja maa) tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Joku oli jumalan vieressä koko ajan?

Sananl. 8:27: – Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,

Sananl. 8:30: – silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin (Jumalan Kansan Raamattu; Kirkkoraamattu 1938:ssa on tässä jakeessa käännösvirheitä)

6.5.2 Jumala loi ja Jumalan kautta luotiin kaikki?

Apt. 7:49-50: – 'Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?'

Room. 11:36: – (33: Oi sitä Jumalan (...) 34: Herran mielen) Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.

Ilm. 4:11: – "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut."

6.5.3 Kuitenkin Jeesus loi ja hänen kautta luotiin aivan KAIKKI

Ps. 33:6: – Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. (vrt. Joh. 1:1: - Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.)

Joh. 1:3: – Kaikki on saanut syntynsä hänen (Sana, Jeesus) kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, (kreik. ude 'hen' = ei yhtäkään) mikä syntynyt on.

Jotta ei olisi epäselvyyttä siitä, sisältääkö sana kaikki "aivan todellakin kaiken", Kolossalaiskirje vahvistaa:

Hepr. 1:2: – on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

1. Kol. 1:16: – Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen

Ilm. 3:14: – Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

6.5.4 Kummallista, että Jumala puhuu itselleen monikossa

Heprean sana Elohim on monikko sanasta El, Jumala. Kiinnitä huomiota sanaan kuvaksemme, t.s ihminen luotiin joiden monikkomuotoisten omiksi kuviksi. Jumala ei puhunut jollekin toiselle, kuten Jehovan todistajat sanovat Jumalan puhuneen luodulle pojalle, sanoen "Tehkäämme ihminen minun kuvakseni".

1. Moos. 1:26: – Ja Jumala (Elohim) sanoi: Tehkäämme [MONIKKO] ihminen kuvaksemme [MONIKKO] , kaltaiseksemme; [MONIKKO] ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.

1. Moos. 11:5-7: – Niin Herra astui [YKSIKKÖ] alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme [MONIKKO] alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä.

Ps. 110:1: – Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi."

Jes. 6:8: – Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: Kenenkä minä [YKSIKKÖ] lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? [MONIKKO] Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."

Huom. Sodoman hävittämisessä Minä (Jumala) puhuu toiselle Jumalalle?

1. Moos. 19:24: – Ja Herra [YKSI] antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta

Aam. 4:11: – Minä [YKSI] panin toimeen hävityksen teidän seassanne, niinkuin Jumala [KAKSI] hävitti Sodoman ja Gomorran, ja te olitte kuin tulesta temmattu kekäle. Mutta te ette kääntyneet minun tyköni, sanoo Herra.

6.6 Kuitenkin voi olla vain yksi Jumala?

Heprean sana Elohim on monikko sanasta El, Jumala Heprean kielessä on kaksi sanaa: yached tarkoittaa matemaattista, jakamatonta lukua yksi, kun taas echad tarkoittaa kollektiivista ykseyttä, kuten viinirypäleestä puhuttaessa.

5. Moos. 6:4: – Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme [elohim], Herra on yksi. [echad, kollektiivinen ykseys] http://www.blueletterbible.org/kjv/Deu/Deu006.html

Jes. 44:6: – Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. (Jes. 45:18) Minä olen Herra, eikä toista ole. (Jes. 45:21) ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä. (Jes. 45:22) sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. (Jes. 46:9) minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.

1. Kor. 8:6: – niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

6.7 Jumala, ensimmäinen ja viimeinen

Jumalaan sovellettuna

Jes. 48:12: – Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen.

Ilm. 1:8: – "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Jeesukseen sovellettuna

Ilm. 1:17: – Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, (jae 18: ja minä elän; ja minä olin kuollut)

Ilm. 22:12: – Katso, minä tulen pian (...) (Ilm. 22:13) Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

Tiit. 2:13: – odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä

6.8 Jumalan henki

1. Moos. 1:2: – Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

2. Moos. 31:3: – (jae 1: "Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:") ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä

1. Sam. 16:13: – Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan.

Ps. 51:13: – Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.

Ps. 139:7: – Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä?

Matt. 3:16: – Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

Matt. 10:20: – Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

Matt. 12:18: – (Jumala puhuu) Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille.

Joh. 4:24: – Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

1. Kor. 2:12: – Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut

2. Kor. 3:17: – Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

2. Kor. 3:18: – Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Joh. 6:26: – Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

2. Tim. 4:22: – Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne.

6.9 Jeesuksen henki

Pyhä Henki on sama kuin Jeesuksen Henki

Apt. 15:6-7: – Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.

Gal. 4:6: – Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" [Vrt: Joh. 6:26, Jeesus lähettää Totuuden hengen]

1. Piet. 1:11: – ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

6.10 Jumalan ja Kristuksen henki, yksi ja sama henki

Room. 8:9: – Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

1. Kor. 12:3-6: – Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.

1. Kor. 12:11: – [armolahjat] Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Ef. 2:18: – sillä hänen (Jeesus) kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

Ef. 4:4: – yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte

6.11 Pyhä Henki rinnastetaan Jumalaksi

Apt. 5:3: – Mutta Pietari sanoi: Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?

Apt. 5:4: – Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle.

6.12 Jeesus, Jumala, Pyhän Henki, meidän sisällämme

Joh. 17:21: – että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

1. Kor. 15:49: – Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.

1. Kor. 1:22: – joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

2. Kor. 13:5: – Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

2. Tim. 1:14: – Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

1. Joh. 4:13: – Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.


7.0 Mitä Raamattu puhuu sielusta

7.1 Sielu persoonan, ihmisen ja olennon synonyyminä

1. Moos. 2:7: – Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Numbers 31:28: – (4. Moos.) And levy a tribute unto the LORD of the men of war which went out to battle: one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the asses, and of the sheep

2. Kun. 4:27: – Tultuaan vuorelle Jumalan miehen tykö hän tarttui hänen jalkoihinsa. Niin Geehasi astui esiin työntääkseen hänet pois. Mutta Jumalan mies sanoi: Jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen, ja Herra on salannut sen minulta eikä ole ilmoittanut sitä minulle.

Hes. 18:4: – Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.

7.2 Sielu elämän synonyyminä

1. Moos. 9:4: – Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.

3. Moos. 17:11: – Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.

1. Kun. 17:21: – Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin."

Sekä eläimet että ihmiset kuolevat. Emme eroa siinä. Huomaa sana "henki", jota käytetään elämän synonyyminä.

Saarn. 3:19: – Sillä ihmislasten käy niinkuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niinkuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta.

Saarn. 3:20: – Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun.

7.3 Sielu tuonpuoleisen osan synonyyminä

Jes. 55:3: – Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.

Jes. 57:16: – Sillä en minä iankaiken riitele enkä vihastu ainiaaksi; muutoin henki nääntyisi minun kasvojeni edessä, ne sielut, jotka minä tehnyt olen.

1. Kun. 17:22: – Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin.

Jes. 55:3: – Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.

1. Piet. 1:9: – sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Matt. 16:26: – Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

Jaak. 1:21: – Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.

Jaak. 5:20: – niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Ilm. 20:4: – Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

7.4 Henki ihmisen synonyyminä

Apt. 1:15: – Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun oli väkeä koolla noin sata kaksikymmentä henkeä, ja sanoi:

Apt. 7:14: – Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, seitsemänkymmentä viisi henkeä.

Ilm. 11:13: – Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.

7.5 Henki tuonpuoleisen osan synonyyminä

Saarn. 12:7: – Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

Job 33:22-29

Sak. 12:1: – Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

Room. 8:10: – Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Kol. 3:3: – Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on

Kol. 3:4: – sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen -

Hepr. 12:23: – taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö

7.6 Mutta kuitenkin erilliset henki, sielu ja ruumis

Job 12:10: – hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?

Job 33:14: – Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.

Matt. 10:28: – Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

1. Tess. 5:23: – Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

7.7 Onko ihmisessä erillinen kuolematon, iankaikkinen osuus, sielu?

Ps. 8:5: – niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ps 8:6: – Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;

Saarn. 3:11: – Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.

Sak. 1:1: – Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

Job 24:12: – Kaupungista kuuluu miesten voihkina, ja haavoitettujen sielu huutaa; mutta Jumala ei piittaa nurjuudesta.

Job 27:8: – Mitä toivoa on riettaalla, kun Jumala katkaisee hänen elämänsä, kun hän tempaa pois hänen sielunsa?

Saarn. 3:21: – Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?

Saarn. 12:7: – Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

Ps. 29:4: – Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.

Ps. 49:16: – Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.

Ps. 73:26: – Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.

Ps. 84:3: – Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.

Ps. 89:49: – Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Sela.

Sananl. 23:14: – Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.

Matt. 10:28: – Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

Luuk. 12:20: – Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'

Luuk. 23:43: – Niin Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.

Apt. 2:27: – sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.

Apt. 13:36: – Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.

2. Kor. 12:2: – Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.

2. Kor. 5:8: – Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

Fil. 1:23: – Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi

1. Piet. 1:9: – sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Ilm. 6:9: – Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.


8.0 Kuolema

8.1 Kuolema Raamatussa

Tuleeko kuolemaa ja helvettiä opettaa?

Hepr. 6:2: – oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.

Kuolema, tuonela, helvetti, Hinnomin laakso, tulijärvi, Abrahamin helma, paratiisi, kolmas taivas?

<http://www.nic.fi/~cstone/y_is_hell.htm> - Helvetti Raamatussa. Golgatalla tapahtui merkittävä muutos: Jeesuksen omat menevät nyt (Golgatan tällä puolen) paratiisiin kuollessaan. Tuonela on nyt ainoastaan jumalattomien väliaikainen säilytyspaikka. Paratiisi (Ilm. 2:7) tai kolmas taivas saattoi olla sama paikka, josta Paavali kertoi tietämättä oliko mies ruumiissaan vai ei (2. Kor. 12:2-4). Jeesuksen ihanat sanat ristillä todistavat samaa Luuk. 23:43:ssa: – Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

UM:ssä Jehovan todistajat asettavat pilkun eri paikkaan, (heidän KIT interlineaarissa pilkkua ei ole lainkaan). Vertaa Matt. 5:18-23, 26:13-32 ja Mark. 14:30 (Kukko laulaa), jotka antavat ohjeen minkälainen on jeesuksen sanojen oikea kirjoitustapa.

Helvettiin liittyy monia vääriä luuloja ja käsityksiä. Ensinnäkin helvetti ei ole sama asia kuin tuonela. Tuonela on ainoastaan väliaikainen kuolleiden säilytyspaikka, jossa ihmiset odottavat ylösnousemusta. Tuonelassa kuolleet ovat ruumiittomassa tietoisessa tilassa henkinä. Ylösnousemuksessa (joka on myös ruumiin ylösnousemus) jokainen ihminen herätetään tuomiolle.

8.2 Mikä on ihmiselle säädetty pisin elinikä?

Herran säätämä pisin elinikä

1. Moos. 6:3: – Silloin Herra sanoi: Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta.

5. Moos. 34:7: – Ja Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut

Hyvin usein kuitenkin huomattavasti lyhyempi

Ps. 90:10: – Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niinkuin me lentäisimme pois.

Jumala on määrännyt elinpäivämme

5. Moos. 32:39: – Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni.

Ps. 139:16: – Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Job 14:5: – Hänen päivänsä ovat määrätyt, ja hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi; sinä olet asettanut hänelle määrän, jonka ylitse hän ei pääse.

Job 34:21: – Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa.

Luuk. 12:20: – Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'

8.3 Tietääkö Jumala ihmisen tiet?

Dan. 5:23: – vaan sinä olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan: hänen huoneensa astiat on tuotu sinun eteesi, ja sinä ja sinun ylimyksesi, sinun puolisosi ja sivuvaimosi olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivät kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut.

8.4 Mita tapahtuu kuoleville?

Job 19:26: – Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan.

Matt. 17:3: – Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.

Matt. 17:4: – Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden.

Apt. 13:35, 36, 37: – Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.' Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Apt. 13:36: – Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.

2. Kor. 5:1, 2, 8

Haudassa, tuonelassa, oleva ruumis ei voi enää muuttaa elämäänsä

Sheol = tuonela (ei helvetti)

Saarn. 9:5: – Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.

Saarn. 9:10: – Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.

Luuk. 16:23: – [vertaus, rikas mies ja Lasarus] Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.

Luuk. 16:25-26: – Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'

8.5 Ihmiset, jotka eivät nähneet kuolemaa

Hepr. 11:5: – Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.

8.6 Jos Jumala on rakkaus, niin voiko hän sallia helvetin?

Jumalan yksin tietää - emme voi kyseenalaistaa hänen tahtoansa

Saarn. 3:11: – (...) ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.

Jes. 55:8: – Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.

Jes. 55:9: – Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

Room. 11:33: – Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

Jumalan yksi puoli on rakkaus, mutta hän on myös kiivas ja kostava

2. Moos. 32:27: – Ja hän sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'"

2. Moos. 32:28: – Niin leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan; ja sinä päivänä kaatui kansaa noin kolmetuhatta miestä.

4. Moos. 16:35: – Mutta tuli lähti Herran tyköä ja kulutti ne kaksisataa viisikymmentä miestä, jotka olivat tuoneet suitsutusta.

5. Moos, 29:20: – Herra ei tahdo antaa hänelle anteeksi, vaan silloin suitsuaa Herran viha ja kiivaus sitä miestä vastaan, ja kaikki se kirous, joka on kirjoitettu tähän kirjaan, laskeutuu hänen päällensä, ja Herra pyyhkii pois hänen nimensä taivaan alta. (28.) Ja Herra tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, niinkuin nyt on tapahtunut.'

Jes. 45:7: – minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän.

Sef. 3:8: – Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.

Joh. 3:36: – Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.

Room. 1:18: – Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa

Room. 11:22. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

2. Kor. 7:15. Ja hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkien teidän kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan.

1. Piet. 2:17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

8.7 Jeesuksella on valta kuolemaan ja tuonelaan

Apt. 10:42: – Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.

Ilm. 1:18: – ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

8.8 Kuka tuomitsee helvettiin?

Room. 2:16: – sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

2. Tess. 1:7-9: – ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

2. Tim. 4:1: – Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta

8.9 Helvetti Vanhassa testamentissa

VT, Helvetti Vanhassa testamentissa

Hinnomin Laakso, Gehenna, ts. ennustettu Helvetti.

Raamattu oli jo aikaisemmin maininnut epäjumalien uhripaikasta eli Ben-Hinnomin Laaksosta [Gehenna], joka oli Jerusalemin laidoilla. Tätä usein käytetään Helvetin vertauskuvana, ks. ennustus Jes. 30:33.

Jes. 31:9: – Hänen kallionsa kukistuu kauhusta, ja hänen ruhtinaansa säikkyvät lipun luota pakoon, sanoo Herra, jonka tuli on Siionissa ja pätsi Jerusalemissa.

3. Moos. 18:21: – Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra.

Joos. 15:8: – Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.

2. Kun. 23:10: – Hän saastutti myöskin polttopaikan Ben-Hinnomin laaksossa, ettei kukaan voisi panna poikaansa tai tytärtänsä kulkemaan tulen läpi Molokin kunniaksi.

Jer. 7:31, 32: – Ja he ovat rakentaneet Toofet-uhrikukkulat Ben-Hinnomin laaksoon, polttaakseen tulessa poikiansa ja tyttäriänsä, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota 'Toofet' ja 'Ben-Hinnomin laakso', vaan Murhalaakso, ja Toofetiin haudataan, kun ei ole muualla tilaa.

Jes. 30:33: – Sillä aikoja sitten on polttopaikka valmistettu; kuninkaallekin se on varattu. Syvä ja leveä on sen liesi, tulta ja polttopuita paljon. Herran henkäys kuin tulikivi-virta sytyttää sen.

Dan. 12:2: – Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

8.10 Helvetti Uudessa testamentissa

Huom: UT, Helvetti, kadotus, iankaikkinen/toinen kuolema ovat synonyymejä. Ks erityisesti kertomus rikkasta miehestä ja lasaruksesta (Luuk. 16:23).

Matt. 3:10: [vertaus huonosta puusta: hakataan pois ja heitetään tuleen.]

Matt. 5:22: – Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

Matt. 5:29: – Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.

Matt. 7:13: – Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät

Matt. 8:12: – mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Matt. 13:40: [vertaus lusteet kootaan ja tulessa poltetaan]

Matt. 13:42: – [vertaus siemenen kylvämisestä] ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. (Samoin jae 51, vertaus kauppiaasta ja helmestä.)

Matt. 13:48: [vertaus kaloista, jotka viskattiin pois.]

Matt. 18:9: – Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.

Matt. 22:13: – [Vertaus häihin kutsumisesta] Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.' Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Matt. 25:11: – [vertaus Lamppusta, pidettävä palavana/jää oven ulkopuolelle]

Matt. 25:30: – [vertaus palvelijoille uskotuista leivisköistä] Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.'

Matt. 25:41: – Sitten hän [Jeesus] myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Mark. 9:43: – Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen

Luuk. 12:5: – Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää.

Joh. 15:6: [vertaus Viinipuusta: huonot oksat, heitetään pimeyteen]

Juud. 7: – samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Ilm. 2:11: – Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.

Ilm. 9:2: – ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman.

Ilm. 14:10: – [joka kumartaa petoa] niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

Ilm. 14:11: – Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Ilm. 19:20: – Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

Ilm. 20:6: – Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Ilm. 20:14: – Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Ilm. 20:15: – Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Ilm. 20:8: – Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.

8.11 Onko helvetissä olemiselle aikarajaa?

Jes. 66:24: – Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle. (Ks. Mark. 9:45, 47, 48, joissa lainaan tätä kohtaa.)

Dan. 12:2: – Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Matt. 18:8: – Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen.

Matt. 25:41: – Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Matt. 25:46: – Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

2. Tess. 1:9: – Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Juud. 7: – samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Juud. 13: – rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

Ilm. 9:3: – Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.

Ilm. 14:11: – Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Ilm. 19:3: – Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen [porton] savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.

Ilm. 20:10: – Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

8.12 Onko helvetissä tietoisuutta?

Tietoisina: kuulevat, puhuvat, näkevät

Jes. 14:9, 10: – Tuonela (hepr. sheol) tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut (hepr. ReFaiM = kuolleiden henget) sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat. Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niinkuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme.' (Jae 16: näkevät, katselevat, puhuvat)

Matt. 16:3: – Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. (Matt 16:4) - Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden."

Joh. 8:56: – Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi.

Apt. 2:31. niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan (kreik. hades) eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.

Ef. 4:8: – Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille".

Ef 4:9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? (Ks. Joh 3:13)

1. Piet. 3:18, 19: – Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille (kreik. pneumasin) [vedenpaisumuksessa kuolleille, ks. jae 20]

Tavataan ihmisiä

1. Moos. 15:15: – Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään.

1. Moos. 37:35: – Ja kaikki hänen poikansa ja tyttärensä kävivät häntä lohduttamaan, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi: "Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö." Ja hänen isänsä itki häntä.

Job 30:23: – Niin, minä tiedän: sinä viet minua kohti kuolemaa, majaan, jonne kaikki elävä kokoontuu.

Itku Ja hammasten kiristys

Matt: 8:12, 13:42, 13:50, 22:13, 24:51, 25:30 Luuk: 13:28

Jatkuvasti rangaistaan, vaivataan

Matt. 25:46: – Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

Luuk. 16:23: – Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. (...) (28.) sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan.'

Juud. 7: – (...) kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

1. Tess. 1:9: – Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirk2kaudesta,

Ilm. 14:11: – Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, (...)

Ilm. 18:7: – Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. (...)

Ilm. 20:10: – Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.

8.13 Onko Raamatussa muuta kuvausta helvetistä?

Alla olevat Jobin kohdat puhuvat kuolemasta.

Ks. jae 15:22: "Sillä vähän on vuosia edessäni enää, ja sitten menen tietä, jota en palaja.".


9.0 Ylösnousemus

9.1 Jeesus herättää kuolleet ylös

Katso kohta 4.12 "Jeesus - Jumala kuolleet herättää"

9.2 Ylösnousemus tuomiolle ja palkan maksulle

Matt 12:36: – Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

Matt 12:37: – Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.

1000 Vuotinen, ensimmäinen ylösnousemus

Ilm. 20:5. - Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.

Ilm. 20:6: – Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Ilm. 20:7: – Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan

Tuomion ylösnousemus

Joh. 5:27-29: – Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Apt. 24:15: – ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

Ilm. 11:18: – Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.

Ilm. 20:12: – Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Elämän, vanhurskasten ylösnousemus

Luuk. 14:14: – niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa.

2. Tim. 4:7: – Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.

2. Tim 4:8: – Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

9.3 Tuomio tekojen mukaan

Ps. 62:13: – Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

Saarn. 12:14: – Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.

Job. 34:11: – Vaan hän kostaa ihmiselle hänen tekonsa ja maksaa miehelle hänen vaelluksensa mukaan.

Jer. 32:19: – suuri neuvossa ja väkevä teossa, sinä, jonka silmät ovat avoimet tarkkaamaan kaikkia ihmislasten teitä, antaaksesi itsekullekin hänen vaelluksensa ja hänen töittensä hedelmän mukaan

Room 2:5: – Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,

Room 2:9. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;

9.4 Palkka tekojen mukaan

Sananl. 19:17: – Joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa.

Katso myös Matteus 7:1-29 (Koko 7. luku)

Matt 7:12: – Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

Mark. 4:24. Ja hän sanoi heille: "Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette; millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin.

Joh. 3:21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.

Apt. 20:35: – Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: ' Autuaampi on antaa kuin ottaa. '"

Room 2:1. Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja.

Room 13:3: – Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;

Galatalaiskirjeen 6. luku kertoo:

1. Kor. 3:5. Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.

1. Piet. 3:17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

1. Piet. 4:14: – (Jae 1, 2 "Vanhimmat kaitkaa") niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. (= pelastuksen)

Jaak 4:17. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

Ilm 11:18: – Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat."

9.5 Sama ruumis, uusi ja luotu ruumis vai muuttunut ruumis?

1. Kor. 15:35: – Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?"

Matt. 22:30: – Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Apt. 2:31: – niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.

Room. 4:25: – joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

1. Kor. 15:40: – Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.

1. Kor. 15:44: – kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen.

1. Kor. 15:50, 51: – Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme

1. Kor. 15:53, 54: – Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu."

2. Kor. 5:1: – Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

1. Joh. 3:2: – Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen (Jeesus) kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

9.6 Viitteitä ylösnousemuksesta tapahtui jo Jeesuksen aikana

Matt. 27:52, 53: – (Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen) ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.

Hepr. 11:35: – On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen

9.7 Jeesus nousi ylös ja tuli takaisin samassa ruumiissa, liharuumiissa

Luuk. 24:39: – Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan.


10.0 Kaste

10.1 Mihin nimeen kastetaan?

Matt. 28:19: – Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun (Jeesuksen) opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. (vrt. Luuk. 24:47: parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille)

Huomautus: Jos Jehovan todistajalta kysyy, mihin nimeen heidät on kastettu liittyessään upotuskasteella järjestöön, vastaus on "Jehova". He puhuvatkin vihkiytyvänsä kasteella Jehovalle. Onko tämä raamatun mukaista? Lue seuraavat jakeet.

Apt. 2:38: – Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt. 8:16: – sillä hän (jae 7: Pyhä Henki) ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.

Apt. 9:15: – Mutta Herra sanoi hänelle: Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. (jae 27: "rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä.")

Vertaa:

Apt. 10:48: – Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Gal. 3:27-29: – Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

Jumalan nimelle otetaan kansa

Mal. 1:11: – Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun [JHVH] nimeni oleva suuri pakanain seassa (jae 14) (...) Sillä suuri kuningas olen minä, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa.

Apt. 15:14: – Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.

10.2 Mitä kaste oikein tarkoittaa?

Kasteessa tullaan osallisiksi syntien anteeksiantamisesta Jeesuksessa

Room. 6:3: – Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut ?

Apt. 2:38: – Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Kaste liittyy pelastukseen

Mark. 16:16: – Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

1. Piet. 2:21: – [jae 20, Nooan arkin vesi] Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Usko ja kastaminen liitetään yhteen monissa kohdissa raamatussa: Apt. 2:33-38; 8:12, 26-40; 10:34-48; 30-34; 18:8. Vain kohdissa Apt. 16:14-15 ja 22:6-16 puhutaan yksin kastamisesta.

10.3 Onko olemassa monta/useita erilaisia kasteita?

Mikä oli Johanneksen kaste?

Matt. 3:11: – Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Uusi kaste kirkkoa vaihdettaessa? Mistä tuntee oikean kasteen?

Ef. 4:5: – yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

Apt. 19:3-5: – Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella." Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen." Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.

Pyhän hengen kaste

Apt. 1:5: – Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.

Apt. 11:16: – Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.


11.0 Ehtoollinen

11.1 Mistä ehtoollisen tuntee Raamatussa

Ehtoolisen asetus

Matt. 26:26: – Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini."

Vasta leivän murtamisesta opetuslapset tunnistivat jeesuksen

Ehtoollinen pelasti ikkunalla istuneen pojan, joka nukahti ja kuoli

Apt. 20:11, 12: – Niin hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi; ja hän puhui kauan heidän kanssansa, päivän koittoon asti, ja lähti sitten matkalle. Ja he veivät pojan sieltä elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi.

Sotilaiden ehtoollinen

Apt. 27:35, 36: – Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään. Silloin kaikki (jae 32: sotamiehet) tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa.

Ehtoolisen merkitys

1. Kor. 11:24: – kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni."

1. Kor. 11:26: – Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

11.2 Jeesuksen ruumis ja veri

Matt. 26:26-28: – Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini." Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Ef. 1:7: – jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Hepr. 10:19: – Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

Mitä ruumilla tarkoittettin? Lue koko 1. Kor. 12. luku, jossa asia on selitetty perinpohjin (ruumis viittaa seurakuntaan).

Room. 12:5: – niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;

1. Kor. 10:17: – Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

11.3 Tuleeko ehtoollista viettää?

Joh. 6:53: – Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.

Joh. 6:54: – Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

1. Kor. 11:26: – Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.


12.0 Muita kohtia

12.1 Onko koko Raamattu Jumalan sanaa?

2. Tim. 3:16: – Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa

12.2 Ohjeet ruoasta, juomasta ja päivien viettämisestä

1. Moos 9:3: – Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.

Matt. 15:11: – Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen.

Viintä ja alkoholia sopivasti:

Kohteliaisuudesta voi jättää syömättä ja juomatta:

Kohtuus kaikessa:

Muista, että kunniaton käytös ei ole sopivaa

12.3 Onko ihmisellä oma tahto?

Jos Jumala on kaiken toiminnan takana, niin onko ihmisellä enää omaa tahtoa vai onko kaikki jo ennalta määrätty?

1. Moos. 45:8: – Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala; hän asetti minut faraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi.

Job. 34:21: – Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa.

Ps. 94:11: – Herra tuntee ihmisten ajatukset; sillä he ovat kuin tuulen henkäys.

Sananl. 21:1: – Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.

Hes. 38:4: – [Googin sota] Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.

Joh. 19:24: – Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa." Ja sotamiehet tekivät niin.

Ilm. 17:17: – Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät.

Kuitenkin Raamattu korostaa ihmisen omaa tahtoa asioissa

Toisin sanoen Kaikkivaltias pystyy suunnittelemaan asiat ja tilanteet siten, että hän ottaa meidän vapautemme huomioon. Hän näkee edeltä, miten me tulemme missäkin tilanteessa valitsemaan. Hän voi rakentaa paketin siten, että tekomme eivät ole ennalta määrättyjä, sillä Jumala tuntee meidät (Room. 8:29: "Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut")

Kuitenkin Jumala on se, joka sanoo viimeisen sanan:

Room. 9:18: – Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.

Room. 9:21: – Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

12.4 Miksi tulisi tutkia kaikki Raamatun kohdat asiasta?

Joh. 5:31, 32: – Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä.

Joh. 8:13, 14: – Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.

Toisaalla myös korostetaan ainakin KAHDEN yhtäpitävyyttä:

Joh. 8:17: – Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.

Edellisen mukaan on johdonmukainen seuraava:

Matt. 18:20: – Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun [Jeesus] nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.

12.5 Kuinka pitkä aika on sukupolvi?

4. Moos. 32:13: – Ja Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidän harhailla erämaassa neljäkymmentä vuotta, kunnes koko se sukupolvi hävisi, joka oli tehnyt sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.

Hepr. 3:9, 10: – jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta; sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen (...)

12.6 Uskovalta ei vaadita mahdottomia

1. Kor. 7:17: – Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa.

12.7 INRI, mitä se on?

Yhdistämällä evankeliumien ilmoituksen:

Matt. 27:37: – Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas."

Mark. 15:26: – Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas."

Luuk. 23:38: – Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas."

Joh. 19:19: – Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas."

Saamme ilmoituksen INRI, joka oli kirjoitettu kolmella kielellä: "Tämä on Jeesus Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas (Latinaksi: Iesus Nazarenus Rex Iudeorm)"

Joh. 19:20: – Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi.

12.8 Haureus

1. Kor. 5:1: – Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.

12.9 Mitä nimiä enkeleistä käytetään?

2. Moos. 6:2: – huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.

Jes 6:2. Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät.

Hes 9:3: – Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä;

12.10 Jumalan näkeminen kasvoista kasvoihin

Raamattu sanoo, että Jumalaa ei voi nähdä ilman kuolemista

2. Moos. 33:20: – Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon.

Joh. 1:18: – Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh. 6:46: – Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Ilm. 20:11: – Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

Mutta kuitenkin on henkilöitä, jotka ovat nähneet ja pelastuneet?

1. Moos. 32:28: – Silloin hän sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.

1. Moos. 32:30: – Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut.

2. Moos. 33:11: – Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta.

2. Moos. 33:20-23: – Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa." (Ks. 2. Kor. 3:6.)

5. Moos. 5:4: – Kasvoista kasvoihin Herra puhui teidän kanssanne vuorelta, tulen keskeltä. (10 Käskyä)

5. Moos. 34:10: – Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin

Tuom. 6:22: – Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon: "Voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!"

Tuom. 6:23: – Mutta Herra sanoi hänelle: "Rauha sinulle! Älä pelkää, sinä et kuole."

Tuom. 13:21-24: – eikä Herran enkeli enää ilmestynyt Maanoahille ja hänen vaimollensa. Nyt Maanoah tiesi hänet Herran enkeliksi. Niin Maanoah sanoi vaimolleen: "Me olemme kuoleman omat, sillä olemme nähneet Jumalan." Mutta hänen vaimonsa vastasi hänelle: "Jos Herra tahtoisi surmata meidät, ei hän olisi ottanut meiltä vastaan polttouhria ja ruokauhria eikä antanut meidän nähdä tätä kaikkea eikä antanut meidän juuri nyt tätä kuulla." Ja vaimo synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson; ja poika kasvoi, ja Herra siunasi häntä.

Jes. 5:5: – Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin."

12.11 Minkälaiseksi Jumalaa kuvataan Raamatussa?

Henki

Joh 4:24: – Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

Rakkaus

Joh. 3:8: – Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

Joh. 4:16: – Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

Armollinen, anteeksiantava

Neh 9:17: – He eivät tahtoneet totella eivätkä muistaneet ihmeellisiä tekoja, jotka sinä olit heille tehnyt, vaan olivat niskureita ja valitsivat uppiniskaisuudessaan johtajan palatakseen takaisin orjuuteensa. Mutta sinä olet anteeksiantava Jumala, armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa: sinä et heitä hyljännyt.

Auttava

Ps. 45:2: – Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.

Ps. 54:6: – Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki.

Ps. 68:21: – Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa.

Kuluttava tuli

Hepr. 12:29: – sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

Tuomari, viha, kosto

5. Moos. 32:35: – Minun on kosto ja rankaiseminen, säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu. Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä odottaa, se tulee rientäen.

Ps. 7:12: – Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä.

Ps. 88:8: – Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat.

Hes. 7:8: – Nyt minä kohta vuodatan kiivauteni sinun ylitsesi, panen vihani täytäntöön sinussa, tuomitsen sinut vaelluksesi mukaan ja annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua. (Hes. 7:9:) - En sääli enkä armahda; minä annan vaelluksesi kohdata sinua, ja kauhistuksesi tulevat sinun keskellesi, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen se, joka lyön.

Naah. 1:2: – Kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Herra kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamiehillensä.

Naah. 1:3: – Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä rankaisematta. Hänen tiensä käy tuulispäässä ja myrskyssä, ja pilvi on hänen jalkojensa tomu.

Room. 1:18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.

12.12 Kuka on Jumalalle otollinen?

Apt. 10:34, 35: – Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.

12.13 Miksi Raamatun opetuksiin uskovia nimitetään kristityiksi?

Apt. 11:26: – Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.

1 Piet. 4:16: – mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.

12.14 Mitä Raamattu sanoo Raamatun sanan opettamisesta?

Kol. 3:16: – Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

2. Tim. 4:2-4: – saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Jaak. 5:19, 20: – Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

12.15 Mitä on evankeliumi?

12.16 Mitä tarkoittaa Evankeliumin julistaminen?

Kun joku sanoo "julistavansa evankeliumia", mitä hänen silloin pitäisi Raamatun mukaan julistaa? Galatalaiskirjeessä luemme, että sellaisen henkilön tulisi Julistaa sanomaa Jeesuksesta:

12.17 Jeesuksen kertomus sanan Saarnaamisesta

Jumalan sanan julistusta ei tule peljätä:

Jokaisen kristityn tehtävä on viedä sanaa eteenpäin:

Seuraava Luukkaan (Luuk 19:13-28) Jeesuksen kertomus havainnollistaa sen, miten hän eräänä päivänä kuninkaana palaa takaisin ja kysyy jokaiselta mitä hän on tehnyt uskollansa: onko hän tehnyt hyviä tekoja toisille ja saarnannut Jeesuksesta? Kukin henkilö saa oman työnsä palkaksi hallitusvirkoja. Ne jotka eivät kuunnelleet evankeliumin sanomaa kärsivät annetun tuomion.


13.0 Erityisiä Raamatun kohtia

13.1 Israel ja ei-juutalaiset pakanat (uusi liitto ja vanha liitto)

Tätä kysymystä on tarkasteltu erillisellä sivulla raamattu-liitot-israel.html

13.2 Minkälaisia ovat profeetat?

13.3 Ristin pahatekijöiden kertomukset

Lukemalla Matteuksen ja Markuksen evankeliumi saattaa lukija ihmetellä miten Markus kertoo, että molemmat ristin pahantekijät herjasivat Jeesusta. Matteus taas sanoo, että vain toinen pahantekijöistä herjasi Jeesusta. Onko raamatun sanojen välillä ristiriita?

Seuraavassa on esitetty teoria siitä miten nämä jakeet voisi ymmärtää yhdessä. Teoria siksi, että raamattu ei kerro asiasta näiden jakeiden lisäksi mitään enempää, jolloin asiasta tehdyt johtopäätökset ovat kaikilta osin puhtaasti ihmispäätelmiä. Alkuperäisnen tilanne evankeliumien mukaan:

Alla esitetyn teorian selitys perustuu seuraaviin olettamuksiin.

Näiden olettamusten perusteella johdettu selitys voisi olla:

Ainoa varma asia, jonka tiedämme, on Jeesuksen ristillä viettämä aika, joka oli n. 3 h laskettuna raamatun aika-vihjeiden perusteella. Itse en osaa laskelmaa tehdä, muuta luotan niiden arvioon, jotka tuntevat Juutalaisen ajanlaskun ja sen tuntien laskentatavat.

Näinä 3h:n aikana Jeesus ja ryövärit ehtivät jutella pitkän aikaa. Luukas kertoo, että toinen heistä nuhteli toista. Me emme tiedä tarkasti kumpi kahdesta pahantekijästä lopulta uskoi Jeesukseen. Raamattu ei kerro pahantekijän nimeä.

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes yleensä kertovat evankeliumeissa asioita eri tahoilta, täydentäen toisiaan. Evankeliumien kesken emme voi valita vain yhtä, joka olisi yli muiden, tai että joku niistä olisi väärä. Ne kaikki ovat Jumalan sanaa, totuutta ja antavat lisätietoa.

13.4 Naisten asema Raamatun mukaan

Raamatussa ei ole kysymys tasa-arvosta, vaan Jumalan säätämyksestä, järjestyksestä jonka hän on tahtonut. Seuraavassa on kohtia, jotka käsittelevät naisen asemaa seurakunnan opetuksen ja virkojen kannalta.

13.4.1 Jumalan sääti järjestyksen

1. Moos. 3:16: – Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva."

1. Kor 11:3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

13.4.2 Kysymys tasa-arvosta

Jokaiselle on säädetty tietyt ohjeet. Naiselle on asetettu tietyt velvollisuudet, samoin on miehelle asetettu tietyt velvollisuudet. Jumala antoi miehelle ja naiselle eri tehtävät. Se on Hänen tahtonsa ja Hänen hyvän järjestyksensä mukaista. Hän tietää, mikä on parasta meille.

Vaatimukset ovat tasapuoliset:

Kuitenkin asioilla on tietty järjestys:

13.4.3 Jumala kertoi opettamisesta